Truth, Christian Mission and Apologetics

NOTM_omslag1-2-2011_nett(1)

 

 

 

 

Norwegian Journal of Missiology recently made my article on «Truth, Christian Mission and Apologetics: A Response and A Proposal» (published in nr. 1, 2013) available online.

The article is introduced as follows:

The issue of truth is one of the most fundamental questions in our contemporary pluralistic world. Most global, national and local contexts are characterized by competing religious and secular truth-claims… Whether public or private, Christian missional engagement should be in the forefront in developing appropriate arenas and attitudes for mutual dialogue, debate and critique…

This dual concern for truth in general and for Gospel truth in particular characterizes J. Andrew Kirk’s significant essay on “The Religious Smorgasbord: What is Truth?”, where he proposes inference to best explanation (IBE) as a key tool both for dialogue in general and for Christian mission in particular.

This article contains both my response to Kirk’s key contribution, with an emphasis on affirming, assessing and applying his material, and my own subsequent proposal, suggesting appropriate apologetic approaches and arguments.

See also the related video resources on Paul as an apologist in Athens.

————-

Norwegian:

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap har nå gjort min artikkel «Truth, Christian Mission and Apologetics: A Response and A Proposal» (nr 1/ 2013) tilgjengelig online.

Her følger et norsk sammendrag:

Sannhet, kristen misjon og apologetikk

Denne artikkelen har en todelt hensikt, dels å respondere på J. Andrew Kirks vesentlige artikkel om «The Religious Smorgasbord: What Is Truth?» og dels å presentere mitt eget bidrag om hvordan sentrale apologetiske anliggender kan og bør integreres i missiologisk tenkning og praksis. I den første delen av artikkelen bekrefter jeg Kirks hovedtese om at «slutning til beste forklaring» er en fruktbar missiologisk tilnærmingsmåte i en pluralistisk kontekst, før jeg introduserer noen viktige nyanseringer og tre aktuelle eksempler. Den andre delen av artikkelen inneholder så mitt eget bidrag, der jeg presenterer to sentrale teser. For det første argumenterer jeg for at apologetikkens rolle bør forståes både i forhold til pre-evangelisering, evangelisering og post-evangelisering. For det andre løfter jeg frem tre argumenter fra Apgj. 17,16-34 som en aktuell apologetisk modell, nemlig ‘naturlig teologi’, ‘absolutt autoritet’ og ‘Jesus og oppstandelsen’. Disse tre kan alle uttrykkes i argumentativ form som «slutning til beste forklaring».

 

Video resources: Media Engagement in Practice

 

This video presents my two minute answer to the following question: «How should Christians engage with the media’s message?» The focus is on the essential role of Christian journalists in mainstream media.

You may also find my following 2-5 minutes video answers stimulating and relevant:

The following videos present three 20 minutes talks on media engagement from ELF 2014. The first talk is on «media ministry / mission«. The title is Creative Connections: How Can Churches and Ministries Use Media More Effectively?.

The other two talks deal with «media presence» and «media awareness / critique«:

 

See also my popular article: «Media Engagement: A Global Missiological Task«. For an in-depth treatment of these issues, see my peer-reviewed article «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement«.

(The video resources introduced above were recorded and published by FOCLOnline.)

————–

Norwegian: I dette blogginnlegget presenterer jeg en rekke videoressurser fra ELF 2014 om kristent medieengasjement.

 

Media Engagement as a Lausanne Theme

NOTM_omslag1-2-2011_nett(1)

Media engagement has been a recurring missiological theme throughout the history of The Lausanne Movement.

I present an overview and analysis of that history in my article «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement«, which was published in Norwegian Journal of Missiology in June 2014.

The journal has now made previous volumes available online, including my article.

 

Abstract

Media engagement has been a central missional theme throughout the history of The Lausanne Movement. This article explores the strategic theme in key Lausanne documents, with an emphasis on the recent reflective process related to The Cape Town process and The Cape Town Commitment. This process resulted in an identification of «media awareness, media presence, and media ministries» as three signficant foci for media engagement. A conceptual framework for the three foci is introduced, followed by an outline of theological, missiological, and apologetic foundations. Subsequently, key strategic aims are identified for the three media foci, in order to bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas.

For an introduction to The Lausanne Movement, see either the attractive new website or the Regnum volume (now available as a free download).

———–

Norwegian: Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap publiserte i juni 2014 min artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement». Artikkelen, som gir en presentasjon og analyse av medieengasjement som missiologisk tema i Lausannebevegelsen, er nå tilgjengelig online.

Redaktør Kristin Norseth presenterer artikkelen slik:

Den digitale revolusjonen er over oss. Internett og sosiale medier, bredbånd, satelitt- og mobilteknologi endrer tradisjonelle medier og formidlingsformer og har demokratiserende, fragmenterende, pluraliserende og globaliserende effekter. Dagens misjonsbevegelse bør verken overse eller ta lett på utviklingen, men arbeide strategisk med å møte de utfordringer og muligheter utviklingen stiller den kristne kirke overfor. I sin artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement» gir førsteamanuensis  Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen et bidrag til å reflektere over dette. Det skjer med utgangspunkt i dokumenter som er blitt til i en internasjonal sammenheng, den evangelikale Lausanne-bevegelsen. Viktigst i denne sammenhengen er The Cape Town Commitment (2011). Der identifiseres tre satsningsområder (Media awareness, Media Presence og Media ministry) som Dahle behandler implikasjonene av. Bl.a. ser han «media literacy» og «media critique» som viktige nøkkeloppgaver i kirkenes og misjonens arbeid.»

(Updated 26th January 2015)

 

The Lausanne volume now available as a free download

Recently, the publisher (Regnum) generously made The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (497 pp.) available as A FREE DOWNLOAD FOR PERSONAL USE.

It was published in June 2014 as volume 22 in the major Regnum Edinburgh Centenary Series.

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

 

For information on The Lausanne Movement, see the attractive new website.

———–

Norwegian: Bokforlaget Regnum (Oxford) har nylig gjort vår Lausanne-bok tilgjengelig som «free download for personal use«.

Video resources: Paul as a Christian apologist in Athens

This talk (40 min) on Acts 17:16-34 was presented at European Leadership Forum May 2014 in Poland.

You may also find the following 2-5 minutes video answers interesting:

For more resources on Acts 17 as an apologetic model, see here.

(The video resources introduced above were recorded and published by FOCLOnline.)

————–

Norwegian: I dette blogginnlegget presenterer jeg en rekke videoressurser fra ELF 2014 om Paulus som apologet i Aten.

Journalistikk som betyr noe

Hva slags journalister trenger vi fremover? Hvordan utforme en journalistutdanning for fremtidens digitale informasjonssamfunn? Hvilken rolle bør en verdibasert utdanning som NLA Mediehøgskolen Gimlekollen spille?

Med viserektorhatten på, er følgende innlegg idag publisert i Vårt Land (papir) og på verdidebatt:

Journalistikk som betyr noe

Med overskriften «Sliter med studentsvikt og røde tall» setter Vårt Land i et nyhetsoppslag 27/8 fokus på journalistutdanningen på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. De røde tall skyldes åtte år med statlig underfinansiering etter et urimelig budsjettkutt i 2006. Dette ble først rettet opp i revidert statsbudsjett i juni 2014, med tilbakeføring av to millioner i årlig økt grunnfinansiering. Men den aktuelle svikten i søkertall til journalistutdanningen er derimot noe helt nytt for oss.

Hele mediebransjen gjennomgår for tiden en dramatisk endringsprosess. Overgangen til digitale plattformer, prosesser og produkter står her helt sentralt. Vårt Lands oppslag kunne gi inntrykk av at digital kompetanse ikke står sentralt i vår journalistikkutdanning. Dette medfører selvsagt ikke riktighet. Vi var den første journalistutdanningen som fikk egen linje med spesialisering i nettjournalistikk, uten å kaste den tradisjonelle papiravisjournalistikken helt over bord. Uavhengig av linjevalg, får studentene en bred og relevant kompetanse i digitale teknologier og verktøy, samt i bruken av sosiale medier. Derimot kan det godt være at vi ikke kommuniserer dette faktum godt nok i møte med aktuelle søkere. Her har vi i tilfelle en jobb å gjøre fremover.

Men den nødvendige digitale kompetansen kan ikke erstatte sunn journalistisk tenkning og relevant innholdskompetanse. Her vil ulike journalistutdanninger utfylle hverandre. Som verdibasert utdanning vektlegger vi presseetikk, livssynskompetanse og global forståelse. Sistnevnte satsingsområde kommer særlig til uttrykk i vår nye mastergrad i global journalistikk, akkreditert i forrige uke av NOKUT. Samtidig tilbyr vi dette semesteret fordypningsemner på det nye tredje året i så varierte temaer som økonomijournalistikk, sportsjournalistikk og gravende journalistikk.

Vi formulerte nylig «Journalistikk som betyr noe» som motto for vår journalistutdanning. Journalistisk kompetanse er nemlig høyst vesentlig også i møte med fremtidens digitale samfunn. På tross av nedgangen i antall tradisjonelle arbeidsplasser i bransjen, er det egentlig et økende behov for journalistisk kompetanse. Vi trenger uavhengige portvakter som kan gi oss troverdig informasjon. Journalister trengs som ordstyrere i den offentlige debatten, samt som kritiske granskere av maktens strukturer og forvaltere. Men det er ikke sikkert at de tradisjonelle redaksjonene har monopol på profesjonell journalistisk formidling fremover. Vi må også gjøre våre journaliststudenter i stand til å skape sine egne arbeidsplasser. Entreprenørskap og innovasjon vil derfor være sentrale komponenter i vår journalistutdanning fremover.

————–

English: Journalism is a key profession in the emerging digital information society. Gimlekollen School of Journalism and Communication (NLA University College) is continously seeking to adjust its curriculum to the dramatic digital changes in the news industry, with an ongoing commitment to human dignity, journalistic integrity, professionalism and the marketplace. This is the topic for a letter to the editor in today’s national Christian daily Vårt Land.

 

En prest og en plage – en studieguide

Hva er konsekvensene for de som ytrer seg på tvers av og i strid med de etablerte sannheter?

Fridtjof Kjærengs anerkjente dokumentarfilm om Børre Knudsen (1937-2014)En prest og en plage – hadde premiere i mars 2014. Filmen sendes nå på NRK1 19. august og gjøres da også tilgjengelig fremover på nrk.no.

En prest og en plage – en studieguide ble opprinnelig publisert i Kulturvinduet i forbindelse med premieren. Siden filmen nå blir mer allment tilgjengelig, er denne studieguiden i den anledning også publisert på damaris.noverdidebatt og dagen.no.

I tilknytning til filmen og studieguiden, anbefales også følgende velskrevne og innsiktsfulle minneord / kommentarer:

 

————–

English:

Børre Knudsen (1937-2014) was a well-known Norwegian Lutheran minister noted for his pro-life activism. Fridtjof Kjæræg’s documentary movie gives us an intimate portrait of an extraordinary Christian leader, with a warm personality, rich poetic gifts and high personal integrity. For most people in Norway (and Scandinavia), however, he was known for his highly controversial pro-life methods and symbols.

My study-guide to the movie (in Norwegian) raises some key issues, especially in relation to freedom of speech, political correctness and personal costs.

 

«The Lausanne Movement: A Range of Perspectives»

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

 

This new volume on The Lausanne Movement contains essays from a global team of 35 contributors. It is published by Regnum Books International (Oxford) in their major Regnum Edinburgh Centenary Series.

The book is introduced as foillows:

The Lausanne Movement has since 1974 functioned as a platform and forum for Evangelical leaders from various geographical and confessional strands. This year it will celebrate its 40th anniversary. This volume brings together voices about both The Lausanne Movement and on the Cape Town Congress in 2010. It gives a broad perspective on the development of and reflection on mission and evangelism among Evangelicals, with a particular focus on the Lausanne movement.

It contains chapters about the historical, theological and missiological background and discusses key issues and concepts of Lausanne as they have emerged over the years since 1974. It offers links to and reflections on Cape Town and on Lausanne. Critical views of Cape Town and Lausanne are also included, aiming at opening up a dialogue with other views on evangelism and mission

More information may be found here.

It should be noted that six chapters from this volume is included in the special collection of material prepared by Lausanne International for the 40th anniversary.

—————–

Norwegian: 

«En voluminøs og innsiktsfull beskrivelse av Lausannebevegelsen gjennom førti år, med viktige innspill for framtiden.» (Per Eriksen i Vårt Land 7/8-14)

Boka om Lausanne ble lansert i regi av NORME 17/6 på Fjellhaug Konferansesenter i Oslo:

(Updated 7th Aug. 2014)

Hvorfor Hauge School of Management?

NLA Høgskolen startet høsten 2013 Hauge School of Management. Dette er en ny verdibasert utdanning i økonomi og administrasjon, med utgangspunkt i NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

Hvorfor satser vi som høgskole på Hauge School of Management? Det er flere grunner til denne strategiske faglige nyetableringen:

 • Vi vet at samfunnet trenger en slik verdibasert utdanning – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vi som representerer den haugianske tradisjonen har noe vesentlig og unikt å tilby inn i dette sentrale fagfeltet.
 • Vi har her muligheten til et verdibasert partnerskap mellom fremragende fagfolk, erfarne mentorer og sentrale investorer.

Professor Magne Supphellen står sentralt i denne faglige nysatsingen. Han har formulert det nye studiets kjerneverdier på følgende treffende måte:

Hans Nilsen Hauge (1771-1824) var gründeren som skapte lønnsomme bedrifter over hele Norge, motivert av en høyere hensikt enn egen lommebok: Han ville bygge et bedre samfunn. Kulturen i bedriftene han etablerte var preget av flittighet, personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar. I Hauge School of Management kobler vi disse verdiene med det beste av moderne fagkunnskap om innovasjon, økonomi og ledelse. Målet er mer innovasjon – med en høyere hensikt.

For å realisere hele denne viktige faglige nysatsingen, trenger vi talentspeidere, forbedere og givere / donorer.

 

«Media Engagement: A Global Missiological Task»

It is a privilege to be a contributor – as Lausanne Senior Associate for Media Engagement – to the January 2014 issue of Lausanne Global Analysis (LGA). This online publication is modelled on Oxford Analytica and was launched in 2012 as a service to the global Lausanne community and beyond.

According to The Lausanne Movement, the purpose of LGA is “to deliver strategic and credible information and insight from an international network of evangelical analysts so that Christian leaders will be equipped for the task of world evangelization.”

In his «January 2014: Issue Overview», LGA editor David Taylor (who used to work with Oxford Analytica) introduced my contribution as follows:

‘Wherever we live in today’s world, information and communication technologies increasingly influence our human lives, Christian witness, and Christian ministries’, says Lars Dahle. The missional issues related to media engagement are therefore of real significance to the global church. Media is the primary means by which news, ideas, and stories spreads. Therefore, if we are to ‘bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas’ (The Cape Town Commitment), we cannot neglect the media. Three areas – media awareness, media presence, and media ministries – constitute a strategic approach for media engagement, he suggests.

If this is of interest and relevance for you, read further in «Media Engagement: A Global MIssiological Task».

————-

Norsk: Januar 2014-utgaven av webpublikasjonen Lausanne Global Analysis inneholder en artikkel av meg om kristent medieengasjement – med fokus på «mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon».

 

Svar på spørsmål fra Cafe Tro og Tvil

Den aktuelle NRK-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement også på menighetsarenaen. Det så vi tydelig på arrangementet Cafe Tro og Tvil i Misjonshuset Kristiansand søndagen den 2. februar (2014).

Nå har vi på oppfordring publisert en kommentar med svar på de spørsmål som ikke ble besvart i løpet av selve samlingen:

 • Finnes det en riktig tolkning av Bibelen / 1 Mos. 1…?
 • Hva med Bibelen og evolusjon…?
 • Hva med Bibelen og Big Bang…?
 • Er ungjords-kreasjonister uvitenskapelige…?

I tillegg var det viktig for oss (igjen!) å understreke hva som er «det aller viktigste» (om Gud har skapt universet) og hva som kun er «viktig» (hvordan Gud skapte universet) …

Les mer her. Utdrag er også publisert på snakkomtro.no og på itro.no.

————

English: The God Question Series continues to generate considerable interest and debate in the Norwegian context, both in public debate and on the church arena. The interest on the latter arena was evident from a recent cafeteria style ‘faith and doubt’-event in The Misjonshuset Church in Kristiansand, Norway which included an extensive Q & A session . We have now published answers to those questions that could not be addressed at the event itselt.

Vår satsing inn mot «Gud og vitskapen» (NRK2 / DVD)

I løpet av januar 2014 sendte NRK2 den britiske dokumentarserien The God Question Series, med reprise på NRK1 i februar. På norsk fikk denne miniserien tittelen Gud og vitskapen. Serien har vakt betydelig interesse, engasjement og debatt.

Det gjelder som kjent ofte å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det gjelder ikke minst satsingen fra NLA Høgskolen og høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge inn mot Gud og vitskapen

For det første har vi satset inn mot serien fordi den bidrar til en en mer balansert samfunnsdebatt. Jeg har argumentert for dette i en artikkel på verdidebatt.no: TV-serien «Gud og vitskapen» – og det livssynsåpne samfunn (publisert i Vårt Land 6/1):

NRK2s nye miniserie «Gud og vitskapen» legger vekt på livssynsmessig åpenhet, balanse mellom talsmenn for ulike livssyn, samt på å få frem sentrale argumenter i debatten. Dermed illustrerer serien sentrale anliggender i det livssynsåpne samfunn.

Derfor har Damaris Norge etablert ressurssiden snakkomgud.no for den åpne samfunnsarenaen – med ressurser om TV-serien for samtale og personlig refleksjon, debatt og religionsundervisning. Siden oppdateres jevnlig. Vi håper at denne fyldige og relevante ressurssiden vil bli brukt av mange!

Serien dannet også bakgrunnen for en debatt i Litteraturhuset i Oslo 20. januar, i regi av den kristne tankesmien Skaperkraft og Vårt Land. Debatten kan sees her – sammen med en del supplerende materiale og lenker til flere andre aktuelle debatter.

For det andre har vi satset inn mot serien fordi den etter vår mening synliggjør et troverdig kristent perspektiv. Jeg har argumentert for dette i en annen artikkel på verdidebatt.no: Gud er tilbake (publisert i Vårt Land 20/1)

NRK2-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement. Men hvilken forskjell gjør egentlig serien – sett fra et kristent livssynsperspektiv?

…. Dermed er vi tilbake til den aktuelle TV-seriens sentrale tema: I lys av normalvitenskapens teorier og funn innenfor kosmologi, evolusjon og hjerneforskning, er Gud blitt overflødig? Min påstand er at serien illustrerer det motsatte: «Gud er tilbake» – både i form av spørsmål, argument og perspektiv.

Jeg utfylte dette i en annen artikkel, publisert samme dag (20/1) i avisen Dagen med tittelen En unik anledning:

Dermed representerer serien en unik anledning til å sette spørsmålet om Gud på dagsordenen. En slik serie kan nemlig bidra til å gi oss som kristne frimodighet til å være åpne og tydelige om vår overbevisning, vårt ståsted og vårt perspektiv. Dette gjelder i offentlig samfunnsdebatt og på sosiale medier, innenfor våre ulike fagfelt og yrkesområder, og i våre familie- og vennekretser.

Dette danner bakgrunnen for at Damaris Norge også publiserer ressurser om TV-serien for menighetsarenaen på nettsiden snakkomtro.no. Her skulle det være mye aktuelt for kristne formidlere i ulike sammenhenger – og for bibel- og samtalegrupper!

TV-serien Gud og vitskapen vil være aktuell i lang tid fremover. Ifølge NRK blir nemlig TV-serien liggende på nrk.no ut 2016 (dvs. hele rettighetsperioden). Samtidig planlegger Damaris Norge utgivelse av DVD-versjonen – som både finnes i en versjon for skolearenaen og for menighetsarenaen.

Lausanne Senior Associate for Media Engagement

Lausanne en-GB

 

 

Last week The Lausanne Board of Directors confirmed my new appointment as Lausanne Senior Associate for Media Engagement. My mandate and task is closely related to the threefold media challenge from The Cape Town Commitment, i.e. the urgent need as Christians to engage the contemporary world of the media in the three key areas of «media awareness, media presence, and media ministries».

I take on this new global role with gratitude, humility and enthusiasm. Partly because it is a continuation of my role as ‘point person’ for ‘Media and Technology’ at The Lausanne III Congress in Cape Town in 2010. But also because it seems like a natural extension of my present leadership and research tasks at Gimlekollen School of Journalism and Communication (NLA University College).

According to the official position profile, the role as Senior Associate includes the following tasks:

 • «To be a clear voice for world evangelization, calling the whole church to take the whole gospel to the whole world
 • To serve as a persuasive advocate for The Cape Town Commitment and its «Calls to Action» related to his/her issue
 • To coordinate a global team of leaders and advisors who will serve as nodes (connecting points) for a network of leaders, partnering organizations and other networks related to their issue
 • To encourage the development of emerging leaders within that focus area
 • To stimulate biblical as well as strategic reflection, discussion and action related to the focus area»

Damaris Norway will be a strategic and flexible support organization for this new task. This includes hosting the forthcoming upgraded and revised version of www.EngagingMedia.info as a central web platform.

It will also be natural to use The Media Communicators Network at the annual European Leadership Forum as a key arena, hopefully also for evangelical media strategists, educators and practitioners from The Global South.

See also my article in the Lausanne Global Conversation: A Vision for Media Engagement

———–

Norsk: I forrige uke ble jeg utnevnt til rollen som Lausanne Senior Associate for Media Engagement. Dette er en mediefaglig lederrolle i den internasjonale Lausanne-bevegelsen.

Se nyhetssakNLA Høgskolens webside og på utsyn.no.

 

 (Updated 24th Oct. 2013)

Research sabbatical / Forskningssemester

I am currently on research sabbatical, until the end of December 2013. This includes the privilege of working on the following projects:

The current sabbatical term also means that my blogging activities will be rather sporadic in this period.

————–

Jeg har forskningssemester frem til nyttår 2013/2014. Fokus er særlig på følgende prosjekter:

I denne perioden vil min aktivitet på denne bloggen være nokså sporadisk.

(Update 28th August 2013)

 

«The Missionary Roots of Liberal Democracy»

The title of this blog post may surprise you! However, the title is actually taken from a well-researched and highly interesting article from American Political Science Review (May 2012). The author is Robert D. Woodberry of National University of Singapore.

As someone involved both in democracy-building (e.g. as an educator of journalists) and in Christian missiological reflection and action (e.g. through involvement in Lausanne International), it seems obvious to me that the article is a significant contribution to the exploration of the historical relationship between Christian faith and democratic societies. This is clear from the following informative summary:

This article demonstrates historically and statistically that conversionary Protestants (CPs) heavily influenced the rise and spread of stable democracy around the world. It argues that CPs were a crucial catalyst initiating the development and spread of religious liberty, mass education, mass printing, newspapers, voluntary organizations, and colonial reforms, thereby creating the conditions that made stable democracy more likely. Statistically, the historic prevalence of Protestant missionaries explains about half the variation in democracy in Africa, Asia, Latin America and Oceania and removes the impact of most variables that dominate current statistical research about democracy. The association between Protestant missions and democracy is consistent in different continents and subsamples, and it is robust to more than 50 controls and to instrumental variable analyses.

It may be helpful to know that the author defines ‘Conversionary Protestants’ as those who «(1) actively attempt to persuade others of their beliefs, (2) emphasize lay vernacular Bible reading, and (3) believe that grace/faith/choice saves people, not group membership or sacraments».

This article also has significant implications for the contemporary context. We may e.g. conclude that the practice of actively seeking to persuade others of the credibility and relevance of the Christian truth claims is a way of promoting fundamental democratic ideals such as freedom of conscience and religion.

———–

Norsk: I en omfattende forskningsartikkel fra 2012, hevder Robert D. Woodberry at protestantisk misjonsvirksomhet som la vekt på omvendelse, bibellesing og personlig tro historisk sett har fremmet grunnleggende demokratiske prosesser. Dette er viktig både i historisk og aktuelt perspektiv.

 

Apropos stemmerettsjubileet

På dagen for hundreårsmarkeringen av kvinnelig stemmerett, er det verdt å merke seg en artikkel i dagens Vårt Land av førsteamanuensis Kristin Norseth (MF). Vi siterer:

De demokratisk organiserte foilkebevegelsene har spilt en langt sterkere rolle med tanke på kvinner og stemmerett enn det som kommer fram i offentligheten. Dette gjelder særlig avholdsbevegelsen og den kirkelige lekmannsbevegelsen, som ved overgangen til 1900-tallet var brede og kulturelle folkebevegelser med stor oppslutning og innflyelse lokalt som nasjonalt.

Norseth peker særlig på innføringen av kvinnelig stemmerett i NMS i 1904 som en avgjørende begivenhet.

På en slik dag som denne må det i denne anledning være tillatt å nevne at det var min oldefar og navne Lars Dahle som sto sentralt ved denne viktige milepælen i 1904….

 

English: Today, Norway celebrates 100 years of full voting privileges for women. It is a privilege to mention in this context that Norwegian Missionary Society (NMS) had introduced such privileges for women already in 1904, with my great-grandfather Lars Dahle as general secretary.

Problematisk presseetikk

Mai er ikke bare en rekke viktige merke- og fridager, men også perioden for undervisning i sentrale temaer på Medier, etikk og livssyn II for andreårsstudentene i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Her berører vi ikke minst fire grunnverdier i presseetikken: menneskeverdet, vesentlighetskravet, uavhengighetskravet og sannhetskravet.

Disse grunnverdiene er alle aktualisert i den meget omtalte romfolk-reportasjen som ble sendt i Dagsrevyen i januar (2013) og som ble felt i PFU i april (2013).

Ordlyden i PFUs avgjørelse i denne saken er oppsiktsvekkende og tankevekkende:

… Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis anføre at forenklinger og utelatelser som regel må til i all nyhetsformidling, da det vanskelig lar seg gjøre å fortelle alt. Det avgjørende for det presseetiske blir derfor hva man velger å utelate, eller hva som er nødvendig for å sikre en mest mulig korrekt fremstilling av en sak. Som utvalget har understreket i en rekke uttalelser, også til NRK, må ikke fortellergrep som vinkling og dramaturgi gå på bekostning av kravet til etterrettelighet. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

I det påklagede tilfellet mener utvalget, som NRK selv, at redaksjonen har utelatt forhold ved dommen som er av en så alvorlig karakter at reportasjen gir et fullstendig feilaktig inntrykk av fakta. Alvorlighetsgraden forsterkes ved at utelatelsen er resultat av det utvalget mener må oppfattes som en bevisst redaksjonell handling. Etter utvalgets mening er en slik bevisst utelatelse av avgjørende og kompliserende fakta, å anse som en aktiv historieforfalskning.

Videre mener utvalget at NRK ikke har tatt hensyn til konsekvensene en slik fremstilling kunne få for de fornærmede i saken, og mener reportasjen også er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.» Etter utvalgets mening skulle NRK også anonymisert datteren bedre, og intervjuet med svigerdatteren, slik det ble fremstilt i reportasjen, er presseetisk uakseptabel. Utvalget er også av den oppfatning at bistandsadvokatene til de fornærmede skulle fått anledning til å uttale seg.

Utvalget registrerer NRKs mange beklagelser i etterkant av reportasjen, og merker seg positivt NRKs iverksettelse av tiltak for øke den etiske bevisstheten internt. Men i dette tilfellet finner utvalget det presseetiske overtrampet så grovt, at NRKs arbeid med å rette opp inntrykket reportasjen har skapt, på ingen måte kan sies å oppveie det opprinnelige bruddet.

NRK har brutt god presseskikk.

 

For dokumentasjon henvises til PFU-basen og til streamet opptak av det aktuelle PFU-møtet.

Når det gjelder de presseetiske grunnverdiene anbefales min artikkel «Journalistikk og demokratibygging – inspirert av klassiske kristne verdier» for videre lesing og refleksjon.

Mine tolv mediekritiske spørsmål for vurdering av nyheter anbefales også – til praktisk bruk i mediehverdagen…

 

————

English: The Norwegian Press Council has recently rendered a negative verdict on a highly controversial prime time news report in NRK in January 2013. The verdict was significant and illustrates the need both for journalists with integrity and a media public with media awareness.

For the latter concern, see my twelve questions to consider when watching the news.

 

Lausanne International: Invitation to prayer

Lausanne CEO Michael Oh

 

 

 

 

 

 

I would like to extend the invitation from The international Lausanne Movement – also to readers of this blog – to use May as a special month of prayer.

 

This invitation comes from Michael Oh as the new Executive Director of the Movement:

During May, we invite you to journey with The Lausanne Movement in prayer.  This journey will be a personal one, and a collective one. It will be focused on the Gospel of our Lord Jesus Christ, his good news for all people. More specifically, we’ll look upward, inward, outward, and around.

First, we look upward. We look to the God of the Gospel, remembering all that he has accomplished for us….

Second, we look inward… We ask, “Do our lives line up with Gospel truth? What does it look like to be Gospel people?”

Third, we look outward… [and] … together lift our eyes to see a world without the Gospel, to consider it, and to pray for it.

Finally, we look around and … focus on partnerships for the sake of the Gospel.

 

The first week of prayer starts with an inspirational video message where Michael Oh shares engagingly on the key topic What is the Gospel?

This message is accompanied by an instructive and helpful day-by-day guide for reflection and prayer.

 

————

 

PS. Krish Kandiah (EA, UK) offered a critical analysis of Michael Oh’s inspirational message on his blog, with the title Lausanne shift on the gospel? and «I hope … in a spirit of grace and humility». I published (what I hope was) a gentle response as my comment on this blog post, offering four reasons for largely disagreeing with the analysis.

 

 

————

Norsk: Den internasjonale Lausanne-bevegelsen inviterer det store og mangslungne globale engalikale misjonsfellesskapet til et spesielt bønnefokus i løpet av mai måned. Les mer her.

 

(Updated 5th May 2013)

 

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen er på banen…

Navnetrekk NLA MhG

 

 

 

Hva har amerikanske UD, U2, Predikanten og livssynsprogram på tv felles…? 

Fellesnevneren er faktisk NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, eller rettere sagt fire fagpersoners aktuelle oppdrag…!

 

Forrige uke var nemlig førsteamanuensis Terje Skjerdal invitert av amerikanske UD for å holde foredrag i Washington om mediesituasjonen i Etiopia.

 

Denne uka er tre andre fagpersoner i sving med viktige formidlingsoppdrag:

 

Med andre ord – vi er virkelig på banen ….

 

———–

English: As an integrated campus within the accredited NLA University College, Gimlekollen School of Journalism and Communication continues its focus on media and communication issues.

It is a privilege to have well qualified Gimlekollen colleagues who are active also externally with seminars, lectures and debates. This may be illustrated with a lecture last week for the US State Department in Washington DC, a seminar this week at a U2 conference in Ohio, and two panel debates this weeks in Norway on the coverage of worldviews, evangelicals and the Christian faith in the general Norwegian news media.

 

Theofilos godkjent som vitenskapelig tidsskrift

Theofilos_cover

 

 

 

 

 

Som viserektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og ansvarlig redaktør for det nordiske apologetiske tidsskriftet Theofilos, ser jeg på den nylige godkjenningen av Theofilos som vitenskapelig tidsskrift som en viktig og oppmuntrende milepæl.

I utviklingsarbeidet med tidsskriftet har særlig Philosophia Christi og fagmiljøet rundt European Leadership Forum vært sentrale inspirasjonskilder.

 

 

Vi siterer dagens nyhetssak på nla.no, skrevet av FoU-rådgiver ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Terje Skjerdal:

Tidsskriftet Theofilos, som vert gjeve ut av NLA Høgskolen, er vorte godkjent som publiseringskanal på nivå 1. Det vil seia at artiklar som er publisert i tidsskriftet vert rekna som meritterande i forskingssamanheng og får økonomisk utteljing i form av forskingsmidlar over statsbudsjettet.

Theofilos har kome ut sidan 2009 og er eit tidsskrift i skjeringspunktet mellom teologi, filosofi og kultur. I kolofonen står det at føremålet er å «presentere, analysere og drøfte den kristne troens sannhet og relevans».

Theofilos byrja som eit populærtidsskrift med reflekterande artiklar, men gjekk i 2012 over til å bli fagfellevurdert, noko som vil seia at kvart forskingsbidrag vert vurdert anynomt av to eller tre fagpersonar før det eventuelt vert publisert. Tidsskriftet har tre seksjonar; ein for fagfellevurderte artiklar («Academia»), ein med populærartiklar («Forum»), og ein seksjon med bokmeldingar («Biblos»). Ein artikkel publisert i den fagfellevurderte seksjonen utløyser i overkant av 30.000 kroner i statsstønad til institusjonen som skribenten tilhøyrer.

Theofilos har eit redaksjonsråd med fagpersonar frå høgre utdanningsinstitusjonar i Noreg, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia. Redigeringsspråket er norsk, svensk, dansk og engelsk. Redaksjonen held til ved NLA Høgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og er samansett av Lars Dahle (ansvarleg redaktør), Stefan Lindholm (redaktør), Bjørn Hinderaker og Margunn Serigstad Dahle.

Theofilos er det første fagfellevurderte tidsskriftet utgjeve av NLA Høgskolen.

 

Det første nummeret i ny drakt og versjon – nr. 1, 2012 – kom ut i slutten av juni 2012. Dette nummeret er tilgjengelig  som gratis prøvenummer her.

I lederen i dette første «nye» nummeret ga jeg uttrykk for en firdelt visjon for tidsskriftet, nemlig en faglig utforsking og drøfting av den kristne apologetikkens fire dimensjoner:

 • apologetikk som ‘pre-evangelisering’
 • apologetikk som ‘post-evangelisering’
 • apologetikk som ‘fag/tro og faith/learning’
 • apologetikk som ‘kulturkritikk og kulturbidrag’

 

Ellers anbefales selvsagt abonnement!

 

————-

English: It is a delight to be able to inform interested readers that the Nordic biannual apologetic journal Theofilos now has been formally recognized as an academic publication (level 1). This would not have been possible without the generous support of J W Laing Trust, which we gratefully acknowledge.

The peer-reviewed section includes academic articles in English, alongside contributions in Norwegian, Swedish and Danish.