Alle har et livssyn – Hvordan påvirker det journalistikken?

Det er ikke bare de religiøse som har et livssyn. Alle bærer med seg en grunnleggende verdensforståelse som preger hvordan de ser og forstår verden. Men hvordan preger dette journalistikken? Kan og bør livssynet legges fra seg hjemme når man går på jobb? Er den «sekulære journalisten» idealet, eller er det en utopi som fører til at journalisten bærer med seg en blindsone i sine holdninger i møte med mennesker og samfunn? Vil vi og våger vi å jobbe mot et livssynsåpent redaksjonslokale? Kan det livssynsåpne medielandskapet styrke journalistens arbeid, eller vil det primært skape problemer og ødelegge den objektive journalistikken?

Slik ble den avsluttende panelsamtalenmediedagen Troens plass i medieyrket (21/11 på Litteraturhuset, Oslo) introdusert i programmet.

Jeg var spurt – som stand-in – om å holde en innledning til denne panelsamtalen. (Se opptak på vl.no – innledningen begynner på 3:53:10.)

———

Innledning til panelsamtalen Alle har et livssyn – Hvordan påvirker det journalistikken?

Som innleder er jeg i dag stand-in for min kone og kollega Margunn Serigstad Dahle som er på et utvidet forskningsopphold i UK. Hun var spurt om å holde denne innledningen på bakgrunn av sine to kapitler om livssynsteori i Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk.

I dag har vi hørt tre innholdsrike og vesentlige foredrag. VG-journalist Øyvind Gustavsen fremholdt at journalistikkens idealer har bibelske forbilder. Journalist og religionsviter Jenny Taylor understreket at journalister trenger «religous literacy», altså livssynskompetanse. Journalist og førstelektor Kåre Melhus pekte på behovet for en journalistikk som gjenspeiler det livssynsåpne samfunn.

I forlengelsen av disse tre innleggene, vil jeg fokusere på to spørsmål i denne innledningen. (1) Hva slags offentlighet («public square») ønsker vi oss? (2) Hva slags journalistikk trenger vi mer av for å fremme et livssynsåpent samfunn?

Det finnes tre grunnleggende svar på det første spørsmålet: «a sacred public square, a naked public square or a civil public square». Vi finner «a sacred public square» for eksempel i vår tidligere statskirketradisjon og i muslimske land som Saudi-Arabia, mens vi finner «a naked public square» i Europa generelt og i Frankrike spesielt. Idealet om «a civil public square» er formulert i The Global Charter of Conscience, artikkel 16 («CIvil Public Square«):

The public place of freedom of thought, conscience, and religion in a world of deep diversity is best fulfilled through the vision of a cosmopolitan and civil public square – a public square in which people of all faiths, religious and naturalistic, are free to enter and engage public life on the basis of their faith, but always within a double framework: first, under the rule of Law that respects all human rights, freedom of conscience in particular, and makes no distinction between peoples based on their beliefs; and second, according to a freely agreed covenant specifying what each person understands to be just and free for everyone else too, and therefore of the duties involved in living with the deep differences of others.

Over til det andre spørsmålet. Hva slags journalistikk trenger vi mer av for å fremme et livssynsåpent samfunn og «a civil public square»? Her vil jeg løfte frem fem sentrale anliggender:

1. Det trengs mer av forståelse om hva et livssyn er og hvordan det preger den enkelte, enten dette gjelder redaktører, journalister eller allmennheten.

2. Det trengs mer av personlig åpenhet i journalistikken om eget og andres livssyn – for å fremme saklighet og for å gi mulighet til å avsløre blindsoner.

3. Det trengs mer av kunnskap i journalistikken om ulike aktuelle livssynstradisjoner og livssynstrender – ikke minst islam, sekulærhumanisme, nyateisme, liberal kristen tro og konservativ / klassisk kristen tro.

4. Det trengs mer av balanse i journalistikken mellom innlevelse (nærhet) og kritikk (avstand) i møte med intervjuobjekter (eller «intervju-medsubjekter») for å bidra til økt forståelse uten å bli redusert til mikrofonstativ.

5. Det trengs mer av selvkritikk i journalistikkens samfunnskritikk – også i møte med det selvsagte, det populære og det politisk korrekte.

Helt til slutt. Det grunnleggende spørsmålet blir følgende: Hva slags samfunn ønsker vi oss – «a sacred, a naked or a civil public square»?

———

English:

The one-day conference on The role of faith in media professions (Oslo 21st Nov 2015) included a concluding panel debate with prominent representatives from mainstream news media institutions and organizations. It was my task (as stand-in for my wife and colleague Margunn Serigstad Dahle) to present some introductory reflections and challenges to the esteemed panel.

My introduction focused on two key questions: (1) What is our vision of the public square? A «sacred», a «naked» or a «civil» public square? (See the quote above from The Global Charter of Conscience.) (2) What kind of journalism contributes to a civil public square?

 

Mediedag: Troens plass i medieyrket

Litteraturhuset

 

 

Finnes det en bibelsk begrunnelse for journalistikk? Er mediene et livssynsfritt rom, eller er det slik at alle har et livssyn som de tar med seg inn i sitt yrke i mediene? Og hvordan kan en større bevissthet om eget og andres livssyn bidra til å styrke journalistikken?

Dette var sentrale temaer under mediedagen på Litteraturhuset i Oslo lørdagen 21/11 2015, med NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Familie & Medier, Skaperkraft og NORME som arrangører. Mediedagen var forhåndsomtalt av Vårt Land i tilknytning til et intervju med tidligere Vårt Land-journalist Martin Eikeland med tittelen «Ble kritisk til egen tro» (17/11).

Det var tre hovedinnlegg:

 • VG-journalist Øyvind Gustavsen: Hva er likheten mellom verdens mest leste bok og moderne journalistikk? – spor av Bibelen i journalistikken. (Intervju i Dagen på forhånd – og opptak på vl.no fra 0:18:15 [dessverre ikke helt fra foredragets begynnelse].)
 • Journalist og religionsviter Jenny Taylor (grunnlegger av og daglig leder for Lapido Media i London): «Journalists, religious literacy and world affairs». (Kronikk ble publisert i Vårt Land samme dag – og opptak på vl.no fra 1:00:35.)
 • Journalist og førstelektor Kåre Melhus (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen): Mediene som sekulær arena? (Opptak på vl.no fra 2:44:45.)

Mediedagen ble deretter avsluttet med en panelsamtale med temaet Alle har et livssyn – Hvordan påvirker det journalistikken? (Opptak på vl.no fra 3:48:20.) Debattpanelet, som ble ledet av Vårt Land-kommentator Alf Gjøsund, bestod av av Gerhard Helskog (journalist TV 2), Grethe Gynnild-Johnsen (direktør for Distriktdivisjonen i NRK), Hilde Kristin Dahlstrøm (høgskolelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og hovedforfatter av Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk) og Arne Jensen (generalsekretær Norsk Redaktørforening).

Panelsamtalen satte fokus på følgende spørsmål:

Det er ikke bare de religiøse som har et livssyn. Alle bærer med seg en grunnleggende verdensforståelse som preger hvordan de ser og forstår verden. Men hvordan preger dette journalistikken? Kan og bør livssynet legges fra seg hjemme når man går på jobb? Er den «sekulære journalisten» idealet, eller er det en utopi som fører til at journalisten bærer med seg en blindsone i sine holdninger i møte med mennesker og samfunn? Vil vi og våger vi å jobbe mot et livssynsåpent redaksjonslokale? Kan det livssynsåpne medielandskapet styrke journalistens arbeid, eller vil det primært skape problemer og ødelegge den objektive journalistikken?

Jeg holdt en kort innledning til den avsluttende panelsamtalen. (Les innledningen her – og se opptak på vl.no – fra 3:52:55).

———

English:

The one-day conference The role of Faith in Media Professions was held in Oslo on Saturday 21st November 2015. Among the key topics were (a) a biblical basis for journalism, (b) journalists, religious literacy, and world affairs, and (c) an assessment of whether journalism and news should be secular. The concluding panel debate focussed on how to be practise journalism in order to promote a civil public square. The founder and CEO of Lapido Media (UK), dr. Jenny Taylor, were the only international representative among the speakers.

 

International recognition of the Lausanne volume

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

 

 

 

 

It was a pleasant surprise – and a real encouragement – earlier this year to discover The Lausanne Movement: A Range of Perspectives among «Fifteen Outstanding Books of 2014 for Mission Studies«.

This prestigious list is published annually by International Bulletin of Missionary Research (IBMR) in their April (2015) issue.

The most recent issue of IBMR (October 2015) includes an appreciative review of our volume by John W. Nyquist, professor emeritus of mission and evangelism at Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield, Illinois, US) and a signer of the Lausanne Covenant in 1974:

In a remarkable collection of thirty-eight essays by more than thirty contributors, this volume describes the three major congresses of the Lausanne movement: Lausanne 1974, Manila 1989, and Cape Town 2010. Collections such as this often present an uneven landscape of diverse views. The essays gathered here, however, manifest an unusual unity and harmony that is very informative and helpful.

Fresh insights appear in the midst of familiar territory throughout the volume. The essays are divided into four major sections: “Introduction,” “Major Concepts,” “Reviewing Cape Town,” and “Critical Reflections and Discussions.” Though the subject is familiar territory, when I opened the text at random, I repeatedly found myself drawn into interesting facts and anecdotes, as well as personal reflections.

The essays are comprehensive. They contain inevitable overlap yet provide helpfully differing perspectives. They are balanced and irenic in their treatment of controversial and sensitive issues, for example, the role of women in the Lausanne Movement; the relations among the World Evangelical Fellowship, Evangelical Alliance, and the Lausanne movement; the Bible, theology, and doctrine; and ecumenism and the World Council of Churches. They see evangelism and social justice as partners, are aware of the underrepresentation of Asian perspectives, and recognize the commanding presence and leadership of John Stott.

Finally, this text is a valuable resource for those who teach history of missions, contextualization, and ecumenism, as well as the theology and practice of mission. Missiologists should be encouraged by the emphasis given to biblical theology, history, church planting, and the necessity of integrating the social sciences.

See also New Books of Note in Ecumenism, March 2, 2015.

——-

Norsk:

Det er oppmuntrende som redaktør og skribent at vårt bind om Lausannebevegelsen får internasjonal faglig oppmerksomhet. Dels ble boka inkludert i vår på International Bulletin of Missionary Research sin årlige liste over fremragende missiologiske utgivelser (publisert i april 2015) og dels var det nylig en anerkjennende bokanmeldelse i siste nummer av samme tidsskrift (publisert i oktober 2015).

 

Welcome to EngagingMedia.info

Damaris Norway has recently launched the new website EngagingMedia on behalf of the Lausanne Media Engagement Network, with Tony Watkins as editor.

As Lausanne Senior Associate for Media Engagement, it is my pleasure and privilege to introduce the website in this video:

 

There is a growing number of articles and resources on the website, related to (a) «media awareness», (b) «media presence», and (c) «media ministries». Do explore!

Recommended: Interview in Evangelical Focus with editor Tony Watkins: «Christian are not always good at responding to mainstream media constructively»

———–

Norwegian:

Damaris Norge lanserte nylig Engaging Media som ressursside for Lausannebevegelsens globale medienettverk.

Les gjerne nyhetssaken på damaris.no.

I anledning av lanseringen ble jeg også intervjuet av Kjetil Fyllingen i Lekendelett Podcast:

 

(Updated 19th August 2015)

Fordømmelse av «fortidens verdier»

I dag i Fædrelandsvennen har jeg følgende debattinnlegg på trykk:

—–

Fordømmelse av «fortidens verdier»

Toleranse, intoleranse, fordømmende holdninger og journalistisk håndverk er stikkord i en aktuell debatt mellom NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og Fædrelandsvennen.

lederplass (30/7) hevder avisen at vi representerer «fortidens verdier». Samtidig understrekes både «den grunnleggende retten til meningsfrihet» og «at det er positivt at det offentlige støtter skoler og høyskoler basert på alternative livssyn». Dermed innrømmes vi altså rett til å drive virksomheten i samsvar med det som kan kalles en klassisk kristendomsforståelse. Dette gir vi avisen honnør for.

Selvsagt tåler vi som institusjon et kritisk søkelys på vår virksomhet, inkludert det som gjelder grunnleggende verdier. Samtidig forutsetter vi at avisen tåler kritiske spørsmål til sin journalistiske utøvelse, også når det måtte gjelde graden av saklighet i dekningen av synspunkter, miljøer og institusjoner som er preget av klassisk kristendom.

Vi kan berolige redaktøren med at vi er fullt ut i stand til å skille mellom reportasje og kommentar, og at våre studenter får solid opplæring i dette viktige skillet. Samtidig er det utvilsomt slik at en avis også profilerer seg gjennom sine reportasjer. Ikke minst skjer en slik profilering gjennom utvalg av kilder og valg av spørsmål, vinklinger og presentasjonsspråk.

I avisens tre første oppslag (23-25/7) i den aktuelle saken, førte en rekke slike valg til at det ble skapt et mediebilde av NLA Mediehøgskolen Gimlekollen som en institusjon med manglende seriøsitet og raushet. Mange lesere fortolket nok også disse reportasjene på bakgrunn av avisens negative fokus på vårt verdidokument i 2005.

I avisens leder hevdes det så at høgskolen påtvinger de ansatte et sett med verdier. Dette stemmer naturligvis ikke. Våre ansatte inviteres inn på en helhetlig verdimessig plattform. Det kreves ikke enighet i alle enkeltspørsmål i verdidokumentet, men det forutsettes og forventes respekt og lojalitet.

Når klassisk kristne verdier omtales som «fortidens verdier», synes avisen å gi uttrykk for det som den britiske forfatteren C. S. Lewis omtalte som «kronologisk snobberi», nemlig at fortidens verdier og holdninger per definisjon er mindreverdige og underordnet nåtidens.

Lederen hevder videre at våre grunnleggende verdier fører til en fordømmende holdning overfor enkeltmennesker. Men dette er utvilsomt en feilslutning. Det å fastholde et klassisk kristent perspektiv – eksempelvis på fosterets menneskeverd og på ekteskapet – forutsetter nemlig respekt i møte med andres overbevisninger, livssituasjoner og livsvalg. Toleranse kreves ikke når en er enig. Det er derimot ulikheter og uenighet som krever respekt. NLA Mediehøgskolen Gimlekollens fokus på journalistikk, mediefag, interkulturelle studier og livssyn, hviler på en slik dyp respekt for andres verdier og trosoppfatninger.

Vårt livssynsåpne samfunn gir stadige utfordringer til gjensidig respekt, både personlig og på samfunnsnivå. I dette mangfoldet ligger også mange muligheter, ikke minst for journalistikken. Midt i en verdimessig uenighet på flere områder, står vi sammen med Fædrelandsvennen i et felles ønske om å fremme journalistisk kompetanse og kvalitet.

——-

Det henvises også til de to forrige blogginnleggene.

 

——-

English:

The above letter to the editor is published today in the regional newspaper Fædrelandsvennen, in view of slanted reporting and a subsequent critical editorial.  (See the two previous blog posts.)

Vi bidrar til mangfold

Denne artikkelen står i dag på trykk i «I fokus»-spalten i avisen Dagen:

————-

Vi bidrar til mangfold

Midt i agurktid og sørlandsk ferieidyll satte Fædrelandsvennen igjen et negativt fokus på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Med utgangspunkt i NLA Høgskolens nåværende verdidokument og det klassisk kristne syn på fosterets menneskeverd og ekteskap som der kommer til uttrykk, beskrives vi av avisen som «fordømmende» representanter for «fortidens verdier».

Midt i denne mediedebatten var det klargjørende å lese professor Paul Leer-Salvesens (UiA) kommentar i Vårt Land 31/7, med tittelen «Trenger mangfold i akademia». På tvers av teologisk og etisk uenighet, leverer her den gode etikkprofessoren et prinsipielt forsvar for mangfold i akademia, og understreker at «Gimlekollen og en svært lang rekke andre kristne utdanningsinstitusjoner internasjonalt» bidrar til dette.

Dermed er vi ved kjernen av hva saken gjelder. Som verdimessig alternativ bidrar vi ved NLA Høgskolen til mangfold i universitets- og høgskolesektoren. Hverken NLA eller andre skal kunne være forhindret fra å drive på det grunnlaget høgskolen er godkjent på. Det representerer et fortrinn og en merverdi som høgskolen møter samfunnet med. Dette er tydelig innenfor alle våre tre samfunnsoppdrag.

Vårt første oppdrag er selvsagt utdanning. Vi tilbyr grader, studieprogram og enkeltemner, og leverer kvalifiserte kandidater til ulike profesjoner og disipliner. På alle disse områdene gjelder naturligvis vanlige faglige krav. Midt i alt dette har vi vår særlige berettigelse som høgskole ved vårt tydelige fokus på dannelse, yrkesetikk og livssynsspørsmål. Vår motivasjon finner vi dypest sett i det kristne menneskesynet og i luthersk kallsetikk.

Det andre oppdraget er forskning. Kravet til forskningsbasert utdanning særpreger oss i forhold til alle andre skoleslag. Våre mange vitenskapelige ansatte bidrar med forsknings- og utviklingsarbeid hvert år nasjonalt og internasjonalt. Vi er selvsagt underlagt de samme krav til vitenskapelighet som alle andre fagkollegaer. Samtidig gir den akademiske friheten store muligheter for vesentlig samfunnskritikk og et viktig samfunnsbidrag, med utgangspunkt i en bibelsk forankret virkelighetsforståelse og et klassisk kristent menneskesyn.

Vårt tredje oppdrag er formidling. Vi arbeider for tiden med å styrke hele bredden av vår utadrettede formidlingsvirksomhet. Dette gjelder både direkte – bl.a. gjennom åpne nettressurser, videreutdanning, oppdrag og tidsskriftet Theofilos – og indirekte gjennom vår randsonevirksomhet Damaris Norge. Her kan det være grunn til å følge godt med fremover.

———–

Jeg henviser også til flere tidligere blogginnlegg om private kristne høgskoler som verdimessige alternativ innenfor uh-sektoren (se her).

————

English:

The article above was published today in a column in the Norwegian Christian daily newspaper Dagen. It is related to the current debate in the regional newspaper Fædrelandsvennen (as indicated in the previous blog post). The major focus of my article is the fact that confessional Christian university colleges has a unique and significant role to play in higher education as contributors to a pluralistic society.

 

Fremme toleranse gjennom intoleranse?

Jeg har følgende debattinnlegg på trykk i dagens Fædrelandsvennen – etter en serie nyhetsreportasjer (23/7, 24/7 og 25/7) om NLA Mediehøgskolen Gimlekollens verdidokument:

————-

Fremme toleranse gjennom intoleranse?

Fædrelandsvennen setter igjen fokus på NLA Mediehøgskolen Gimlekollens verdidokument. Dette til tross for at ingen sak foreligger og ingen verdier er endret. Likevel blir vi anklaget for diskriminering, og leser harde formuleringer i avisen.

Verdidokumentet er en utmynting av det som kan kalles en klassisk kristendomsforståelse. Det ligger tilgjengelig på NLAs nettsider for alle som ønsker å lese det. I forbindelse med at tre høgskoler fusjonerte i 2013, er også verdidokumentet nå under revisjon.

Ethvert dokument leses og tolkes ulikt, og det er derfor alltid et spørsmål om hvor detaljert et slikt verdidokument skal være. Det som er helt klart, er at private høgskoler er etablert på et verdimessig grunnlag, av religiøs eller annen karakter. Hverken NLA eller andre skal kunne være forhindret fra å drive på det grunnlaget høgskolen er godkjent på. Det representerer et fortrinn og en merverdi som høgskolen møter samfunnet med.

Vårt verdigrunnlag er viktig i NLA Mediehøgskolen Gimlekollens omfattende internasjonale arbeid og samarbeid. Vi samarbeider med sekulære og ulike religiøse miljøer verden over. Det viktige i det enkelte samarbeid er altså ikke å ha et likt verdigrunnlag, men at de ulike aktørers verdier er kjent for dem som samarbeider. Dette har aldri skapt noen problemer for oss.

Gjennom Fædrelandsvennens dekning synes avisen å ha problemer med å forstå og respektere de verdier vår høgskole bygger på. Dette kan vi bare notere. Stavanger Aftenblad har i det siste hatt noen oppslag om Tryggheim skoler under samme synsvinkel, men med en annen prinsipiell grunnholdning. I en lederartikkel forsvarer de retten til å forfekte standpunkter de selv ikke deler:

«Samtidig er det ikke åpenbart at Tryggheim skoler, og andre ideologi- eller livssynsbaserte mottakere av statsstøtte, må endre sine regelverk. Mangfold er viktig for ethvert samfunn, og mangfoldet rommer også grupper som går i utakt, enten utakten er motivert religiøst, politisk eller på annet vis. Hvis statsstøtte til organisasjoner, trossamfunn, kulturtilbud og alternative skoler og barnehager skal ha noe formål, må det jo være nettopp å sikre og styrke mangfoldet. Innenfor lovverket, selvsagt, og selv om de fleste av oss ikke deler grunnholdningen og er kritisk til resultatene av den.»

Måten vårt verdidokument omtales på i Fædrelandsvennens spalter, slår an andre toner. Varaordførerkandidat for Ap, Trond Henry Blattmann, anklager oss urettmessig for diskriminering og målbærer et syn som ikke gir plass til høgskoler som vår, og det uten motspørsmål.

Fædrelandsvennen har hatt mye fokus på religiøse miljøer på Sørlandet. Tematikken er både viktig og sentral, og krever selvsagt saklighet og omtanke både i innhold og presentasjon. Dessverre har vi inntrykk av at en del potensielle kilder heller forblir tause enn å bli med i en sak i Fædrelandsvennen, grunnet manglende tillit til avisens vinklinger.

På bakgrunn av hvordan vi så langt opplever dekningen av vårt verdidokument, kan vi forstå en slik holdning. Dekningen er nemlig av en slik karakter at vi spør oss om den er på kollisjonskurs med avisens liberale grunnlag og ide. Vi ønsker ikke å anklage avisen for dette, men sier ærlig hvordan saken oppleves fra vår side. Det oppleves her som om Fædrelandsvennen vil fremme toleranse gjennom intoleranse.

Fædrelandsvennen skulle ut fra sitt grunnlag stå fram som en tydeligere forsvarer av mangfold og toleranse, også overfor religiøse minoriteter og grupper. Denne forsvareren savner vi.

Lars Dahle (viserektor og førsteamanuensis / NLA Mediehøgskolen Gimlekollen)

—–

English:

Fædrelandsvennen, the major regional newspaper in the Kristiansand region in Norway, is currently running a series of news reports on Gimlekollen School of Journalism and Communication – as a campus integrated within NLA University College. The focus is on our politically incorrect values as a private Christian institution of higher education owned by seven evangelical mission organizations.

The above article was published in today’s newspaper, emphasizing our identity and integrity as a private, Christian institution and challenging the newspaper’s biased reporting.

 

Truth, Christian Mission and Apologetics

NOTM_omslag1-2-2011_nett(1)

 

 

 

 

Norwegian Journal of Missiology recently made my article on «Truth, Christian Mission and Apologetics: A Response and A Proposal» (published in nr. 1, 2013) available online.

The article is introduced as follows:

The issue of truth is one of the most fundamental questions in our contemporary pluralistic world. Most global, national and local contexts are characterized by competing religious and secular truth-claims… Whether public or private, Christian missional engagement should be in the forefront in developing appropriate arenas and attitudes for mutual dialogue, debate and critique…

This dual concern for truth in general and for Gospel truth in particular characterizes J. Andrew Kirk’s significant essay on “The Religious Smorgasbord: What is Truth?”, where he proposes inference to best explanation (IBE) as a key tool both for dialogue in general and for Christian mission in particular.

This article contains both my response to Kirk’s key contribution, with an emphasis on affirming, assessing and applying his material, and my own subsequent proposal, suggesting appropriate apologetic approaches and arguments.

See also the related video resources on Paul as an apologist in Athens.

————-

Norwegian:

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap har nå gjort min artikkel «Truth, Christian Mission and Apologetics: A Response and A Proposal» (nr 1/ 2013) tilgjengelig online.

Her følger et norsk sammendrag:

Sannhet, kristen misjon og apologetikk

Denne artikkelen har en todelt hensikt, dels å respondere på J. Andrew Kirks vesentlige artikkel om «The Religious Smorgasbord: What Is Truth?» og dels å presentere mitt eget bidrag om hvordan sentrale apologetiske anliggender kan og bør integreres i missiologisk tenkning og praksis. I den første delen av artikkelen bekrefter jeg Kirks hovedtese om at «slutning til beste forklaring» er en fruktbar missiologisk tilnærmingsmåte i en pluralistisk kontekst, før jeg introduserer noen viktige nyanseringer og tre aktuelle eksempler. Den andre delen av artikkelen inneholder så mitt eget bidrag, der jeg presenterer to sentrale teser. For det første argumenterer jeg for at apologetikkens rolle bør forståes både i forhold til pre-evangelisering, evangelisering og post-evangelisering. For det andre løfter jeg frem tre argumenter fra Apgj. 17,16-34 som en aktuell apologetisk modell, nemlig ‘naturlig teologi’, ‘absolutt autoritet’ og ‘Jesus og oppstandelsen’. Disse tre kan alle uttrykkes i argumentativ form som «slutning til beste forklaring».

 

Video resources: Media Engagement in Practice

 

This video presents my two minute answer to the following question: «How should Christians engage with the media’s message?» The focus is on the essential role of Christian journalists in mainstream media.

You may also find my following 2-5 minutes video answers stimulating and relevant:

The following videos present three 20 minutes talks on media engagement from ELF 2014. The first talk is on «media ministry / mission«. The title is Creative Connections: How Can Churches and Ministries Use Media More Effectively?.

The other two talks deal with «media presence» and «media awareness / critique«:

 

See also my popular article: «Media Engagement: A Global Missiological Task«. For an in-depth treatment of these issues, see my peer-reviewed article «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement«.

(The video resources introduced above were recorded and published by FOCLOnline.)

————–

Norwegian: I dette blogginnlegget presenterer jeg en rekke videoressurser fra ELF 2014 om kristent medieengasjement.

 

Media Engagement as a Lausanne Theme

NOTM_omslag1-2-2011_nett(1)

Media engagement has been a recurring missiological theme throughout the history of The Lausanne Movement.

I present an overview and analysis of that history in my article «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement«, which was published in Norwegian Journal of Missiology in June 2014.

The journal has now made previous volumes available online, including my article.

 

Abstract

Media engagement has been a central missional theme throughout the history of The Lausanne Movement. This article explores the strategic theme in key Lausanne documents, with an emphasis on the recent reflective process related to The Cape Town process and The Cape Town Commitment. This process resulted in an identification of «media awareness, media presence, and media ministries» as three signficant foci for media engagement. A conceptual framework for the three foci is introduced, followed by an outline of theological, missiological, and apologetic foundations. Subsequently, key strategic aims are identified for the three media foci, in order to bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas.

For an introduction to The Lausanne Movement, see either the attractive new website or the Regnum volume (now available as a free download).

———–

Norwegian: Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap publiserte i juni 2014 min artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement». Artikkelen, som gir en presentasjon og analyse av medieengasjement som missiologisk tema i Lausannebevegelsen, er nå tilgjengelig online.

Redaktør Kristin Norseth presenterer artikkelen slik:

Den digitale revolusjonen er over oss. Internett og sosiale medier, bredbånd, satelitt- og mobilteknologi endrer tradisjonelle medier og formidlingsformer og har demokratiserende, fragmenterende, pluraliserende og globaliserende effekter. Dagens misjonsbevegelse bør verken overse eller ta lett på utviklingen, men arbeide strategisk med å møte de utfordringer og muligheter utviklingen stiller den kristne kirke overfor. I sin artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement» gir førsteamanuensis  Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen et bidrag til å reflektere over dette. Det skjer med utgangspunkt i dokumenter som er blitt til i en internasjonal sammenheng, den evangelikale Lausanne-bevegelsen. Viktigst i denne sammenhengen er The Cape Town Commitment (2011). Der identifiseres tre satsningsområder (Media awareness, Media Presence og Media ministry) som Dahle behandler implikasjonene av. Bl.a. ser han «media literacy» og «media critique» som viktige nøkkeloppgaver i kirkenes og misjonens arbeid.»

(Updated 26th January 2015)

 

The Lausanne volume now available as a free download

Recently, the publisher (Regnum) generously made The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (497 pp.) available as A FREE DOWNLOAD FOR PERSONAL USE.

It was published in June 2014 as volume 22 in the major Regnum Edinburgh Centenary Series.

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

 

For information on The Lausanne Movement, see the attractive new website.

———–

Norwegian: Bokforlaget Regnum (Oxford) har nylig gjort vår Lausanne-bok tilgjengelig som «free download for personal use«.

Video resources: Paul as a Christian apologist in Athens

This talk (40 min) on Acts 17:16-34 was presented at European Leadership Forum May 2014 in Poland.

You may also find the following 2-5 minutes video answers interesting:

For more resources on Acts 17 as an apologetic model, see here.

(The video resources introduced above were recorded and published by FOCLOnline.)

————–

Norwegian: I dette blogginnlegget presenterer jeg en rekke videoressurser fra ELF 2014 om Paulus som apologet i Aten.

Journalistikk som betyr noe

Hva slags journalister trenger vi fremover? Hvordan utforme en journalistutdanning for fremtidens digitale informasjonssamfunn? Hvilken rolle bør en verdibasert utdanning som NLA Mediehøgskolen Gimlekollen spille?

Med viserektorhatten på, er følgende innlegg idag publisert i Vårt Land (papir) og på verdidebatt:

Journalistikk som betyr noe

Med overskriften «Sliter med studentsvikt og røde tall» setter Vårt Land i et nyhetsoppslag 27/8 fokus på journalistutdanningen på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. De røde tall skyldes åtte år med statlig underfinansiering etter et urimelig budsjettkutt i 2006. Dette ble først rettet opp i revidert statsbudsjett i juni 2014, med tilbakeføring av to millioner i årlig økt grunnfinansiering. Men den aktuelle svikten i søkertall til journalistutdanningen er derimot noe helt nytt for oss.

Hele mediebransjen gjennomgår for tiden en dramatisk endringsprosess. Overgangen til digitale plattformer, prosesser og produkter står her helt sentralt. Vårt Lands oppslag kunne gi inntrykk av at digital kompetanse ikke står sentralt i vår journalistikkutdanning. Dette medfører selvsagt ikke riktighet. Vi var den første journalistutdanningen som fikk egen linje med spesialisering i nettjournalistikk, uten å kaste den tradisjonelle papiravisjournalistikken helt over bord. Uavhengig av linjevalg, får studentene en bred og relevant kompetanse i digitale teknologier og verktøy, samt i bruken av sosiale medier. Derimot kan det godt være at vi ikke kommuniserer dette faktum godt nok i møte med aktuelle søkere. Her har vi i tilfelle en jobb å gjøre fremover.

Men den nødvendige digitale kompetansen kan ikke erstatte sunn journalistisk tenkning og relevant innholdskompetanse. Her vil ulike journalistutdanninger utfylle hverandre. Som verdibasert utdanning vektlegger vi presseetikk, livssynskompetanse og global forståelse. Sistnevnte satsingsområde kommer særlig til uttrykk i vår nye mastergrad i global journalistikk, akkreditert i forrige uke av NOKUT. Samtidig tilbyr vi dette semesteret fordypningsemner på det nye tredje året i så varierte temaer som økonomijournalistikk, sportsjournalistikk og gravende journalistikk.

Vi formulerte nylig «Journalistikk som betyr noe» som motto for vår journalistutdanning. Journalistisk kompetanse er nemlig høyst vesentlig også i møte med fremtidens digitale samfunn. På tross av nedgangen i antall tradisjonelle arbeidsplasser i bransjen, er det egentlig et økende behov for journalistisk kompetanse. Vi trenger uavhengige portvakter som kan gi oss troverdig informasjon. Journalister trengs som ordstyrere i den offentlige debatten, samt som kritiske granskere av maktens strukturer og forvaltere. Men det er ikke sikkert at de tradisjonelle redaksjonene har monopol på profesjonell journalistisk formidling fremover. Vi må også gjøre våre journaliststudenter i stand til å skape sine egne arbeidsplasser. Entreprenørskap og innovasjon vil derfor være sentrale komponenter i vår journalistutdanning fremover.

————–

English: Journalism is a key profession in the emerging digital information society. Gimlekollen School of Journalism and Communication (NLA University College) is continously seeking to adjust its curriculum to the dramatic digital changes in the news industry, with an ongoing commitment to human dignity, journalistic integrity, professionalism and the marketplace. This is the topic for a letter to the editor in today’s national Christian daily Vårt Land.

 

En prest og en plage – en studieguide

Hva er konsekvensene for de som ytrer seg på tvers av og i strid med de etablerte sannheter?

Fridtjof Kjærengs anerkjente dokumentarfilm om Børre Knudsen (1937-2014)En prest og en plage – hadde premiere i mars 2014. Filmen sendes nå på NRK1 19. august og gjøres da også tilgjengelig fremover på nrk.no.

En prest og en plage – en studieguide ble opprinnelig publisert i Kulturvinduet i forbindelse med premieren. Siden filmen nå blir mer allment tilgjengelig, er denne studieguiden i den anledning også publisert på damaris.noverdidebatt og dagen.no.

I tilknytning til filmen og studieguiden, anbefales også følgende velskrevne og innsiktsfulle minneord / kommentarer:

 

————–

English:

Børre Knudsen (1937-2014) was a well-known Norwegian Lutheran minister noted for his pro-life activism. Fridtjof Kjæræg’s documentary movie gives us an intimate portrait of an extraordinary Christian leader, with a warm personality, rich poetic gifts and high personal integrity. For most people in Norway (and Scandinavia), however, he was known for his highly controversial pro-life methods and symbols.

My study-guide to the movie (in Norwegian) raises some key issues, especially in relation to freedom of speech, political correctness and personal costs.

 

«The Lausanne Movement: A Range of Perspectives»

The Lausanne Movement: A Range of Perspectives (Oxford: Regnum Books International, 2014)

 

This new volume on The Lausanne Movement contains essays from a global team of 35 contributors. It is published by Regnum Books International (Oxford) in their major Regnum Edinburgh Centenary Series.

The book is introduced as foillows:

The Lausanne Movement has since 1974 functioned as a platform and forum for Evangelical leaders from various geographical and confessional strands. This year it will celebrate its 40th anniversary. This volume brings together voices about both The Lausanne Movement and on the Cape Town Congress in 2010. It gives a broad perspective on the development of and reflection on mission and evangelism among Evangelicals, with a particular focus on the Lausanne movement.

It contains chapters about the historical, theological and missiological background and discusses key issues and concepts of Lausanne as they have emerged over the years since 1974. It offers links to and reflections on Cape Town and on Lausanne. Critical views of Cape Town and Lausanne are also included, aiming at opening up a dialogue with other views on evangelism and mission

More information may be found here.

It should be noted that six chapters from this volume is included in the special collection of material prepared by Lausanne International for the 40th anniversary.

—————–

Norwegian: 

«En voluminøs og innsiktsfull beskrivelse av Lausannebevegelsen gjennom førti år, med viktige innspill for framtiden.» (Per Eriksen i Vårt Land 7/8-14)

Boka om Lausanne ble lansert i regi av NORME 17/6 på Fjellhaug Konferansesenter i Oslo:

(Updated 7th Aug. 2014)

Hvorfor Hauge School of Management?

NLA Høgskolen startet høsten 2013 Hauge School of Management. Dette er en ny verdibasert utdanning i økonomi og administrasjon, med utgangspunkt i NLA Høgskolen Staffeldtsgate.

Hvorfor satser vi som høgskole på Hauge School of Management? Det er flere grunner til denne strategiske faglige nyetableringen:

 • Vi vet at samfunnet trenger en slik verdibasert utdanning – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Vi som representerer den haugianske tradisjonen har noe vesentlig og unikt å tilby inn i dette sentrale fagfeltet.
 • Vi har her muligheten til et verdibasert partnerskap mellom fremragende fagfolk, erfarne mentorer og sentrale investorer.

Professor Magne Supphellen står sentralt i denne faglige nysatsingen. Han har formulert det nye studiets kjerneverdier på følgende treffende måte:

Hans Nilsen Hauge (1771-1824) var gründeren som skapte lønnsomme bedrifter over hele Norge, motivert av en høyere hensikt enn egen lommebok: Han ville bygge et bedre samfunn. Kulturen i bedriftene han etablerte var preget av flittighet, personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar. I Hauge School of Management kobler vi disse verdiene med det beste av moderne fagkunnskap om innovasjon, økonomi og ledelse. Målet er mer innovasjon – med en høyere hensikt.

For å realisere hele denne viktige faglige nysatsingen, trenger vi talentspeidere, forbedere og givere / donorer.

 

«Media Engagement: A Global Missiological Task»

It is a privilege to be a contributor – as Lausanne Senior Associate for Media Engagement – to the January 2014 issue of Lausanne Global Analysis (LGA). This online publication is modelled on Oxford Analytica and was launched in 2012 as a service to the global Lausanne community and beyond.

According to The Lausanne Movement, the purpose of LGA is “to deliver strategic and credible information and insight from an international network of evangelical analysts so that Christian leaders will be equipped for the task of world evangelization.”

In his «January 2014: Issue Overview», LGA editor David Taylor (who used to work with Oxford Analytica) introduced my contribution as follows:

‘Wherever we live in today’s world, information and communication technologies increasingly influence our human lives, Christian witness, and Christian ministries’, says Lars Dahle. The missional issues related to media engagement are therefore of real significance to the global church. Media is the primary means by which news, ideas, and stories spreads. Therefore, if we are to ‘bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas’ (The Cape Town Commitment), we cannot neglect the media. Three areas – media awareness, media presence, and media ministries – constitute a strategic approach for media engagement, he suggests.

If this is of interest and relevance for you, read further in «Media Engagement: A Global MIssiological Task».

————-

Norsk: Januar 2014-utgaven av webpublikasjonen Lausanne Global Analysis inneholder en artikkel av meg om kristent medieengasjement – med fokus på «mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon».

 

Svar på spørsmål fra Cafe Tro og Tvil

Den aktuelle NRK-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement også på menighetsarenaen. Det så vi tydelig på arrangementet Cafe Tro og Tvil i Misjonshuset Kristiansand søndagen den 2. februar (2014).

Nå har vi på oppfordring publisert en kommentar med svar på de spørsmål som ikke ble besvart i løpet av selve samlingen:

 • Finnes det en riktig tolkning av Bibelen / 1 Mos. 1…?
 • Hva med Bibelen og evolusjon…?
 • Hva med Bibelen og Big Bang…?
 • Er ungjords-kreasjonister uvitenskapelige…?

I tillegg var det viktig for oss (igjen!) å understreke hva som er «det aller viktigste» (om Gud har skapt universet) og hva som kun er «viktig» (hvordan Gud skapte universet) …

Les mer her. Utdrag er også publisert på snakkomtro.no og på itro.no.

————

English: The God Question Series continues to generate considerable interest and debate in the Norwegian context, both in public debate and on the church arena. The interest on the latter arena was evident from a recent cafeteria style ‘faith and doubt’-event in The Misjonshuset Church in Kristiansand, Norway which included an extensive Q & A session . We have now published answers to those questions that could not be addressed at the event itselt.

Vår satsing inn mot «Gud og vitskapen» (NRK2 / DVD)

I løpet av januar 2014 sendte NRK2 den britiske dokumentarserien The God Question Series, med reprise på NRK1 i februar. På norsk fikk denne miniserien tittelen Gud og vitskapen. Serien har vakt betydelig interesse, engasjement og debatt.

Det gjelder som kjent ofte å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det gjelder ikke minst satsingen fra NLA Høgskolen og høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge inn mot Gud og vitskapen

For det første har vi satset inn mot serien fordi den bidrar til en en mer balansert samfunnsdebatt. Jeg har argumentert for dette i en artikkel på verdidebatt.no: TV-serien «Gud og vitskapen» – og det livssynsåpne samfunn (publisert i Vårt Land 6/1):

NRK2s nye miniserie «Gud og vitskapen» legger vekt på livssynsmessig åpenhet, balanse mellom talsmenn for ulike livssyn, samt på å få frem sentrale argumenter i debatten. Dermed illustrerer serien sentrale anliggender i det livssynsåpne samfunn.

Derfor har Damaris Norge etablert ressurssiden snakkomgud.no for den åpne samfunnsarenaen – med ressurser om TV-serien for samtale og personlig refleksjon, debatt og religionsundervisning. Siden oppdateres jevnlig. Vi håper at denne fyldige og relevante ressurssiden vil bli brukt av mange!

Serien dannet også bakgrunnen for en debatt i Litteraturhuset i Oslo 20. januar, i regi av den kristne tankesmien Skaperkraft og Vårt Land. Debatten kan sees her – sammen med en del supplerende materiale og lenker til flere andre aktuelle debatter.

For det andre har vi satset inn mot serien fordi den etter vår mening synliggjør et troverdig kristent perspektiv. Jeg har argumentert for dette i en annen artikkel på verdidebatt.no: Gud er tilbake (publisert i Vårt Land 20/1)

NRK2-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement. Men hvilken forskjell gjør egentlig serien – sett fra et kristent livssynsperspektiv?

…. Dermed er vi tilbake til den aktuelle TV-seriens sentrale tema: I lys av normalvitenskapens teorier og funn innenfor kosmologi, evolusjon og hjerneforskning, er Gud blitt overflødig? Min påstand er at serien illustrerer det motsatte: «Gud er tilbake» – både i form av spørsmål, argument og perspektiv.

Jeg utfylte dette i en annen artikkel, publisert samme dag (20/1) i avisen Dagen med tittelen En unik anledning:

Dermed representerer serien en unik anledning til å sette spørsmålet om Gud på dagsordenen. En slik serie kan nemlig bidra til å gi oss som kristne frimodighet til å være åpne og tydelige om vår overbevisning, vårt ståsted og vårt perspektiv. Dette gjelder i offentlig samfunnsdebatt og på sosiale medier, innenfor våre ulike fagfelt og yrkesområder, og i våre familie- og vennekretser.

Dette danner bakgrunnen for at Damaris Norge også publiserer ressurser om TV-serien for menighetsarenaen på nettsiden snakkomtro.no. Her skulle det være mye aktuelt for kristne formidlere i ulike sammenhenger – og for bibel- og samtalegrupper!

TV-serien Gud og vitskapen vil være aktuell i lang tid fremover. Ifølge NRK blir nemlig TV-serien liggende på nrk.no ut 2016 (dvs. hele rettighetsperioden). Samtidig planlegger Damaris Norge utgivelse av DVD-versjonen – som både finnes i en versjon for skolearenaen og for menighetsarenaen.

Lausanne Senior Associate for Media Engagement

Lausanne en-GB

 

 

Last week The Lausanne Board of Directors confirmed my new appointment as Lausanne Senior Associate for Media Engagement. My mandate and task is closely related to the threefold media challenge from The Cape Town Commitment, i.e. the urgent need as Christians to engage the contemporary world of the media in the three key areas of «media awareness, media presence, and media ministries».

I take on this new global role with gratitude, humility and enthusiasm. Partly because it is a continuation of my role as ‘point person’ for ‘Media and Technology’ at The Lausanne III Congress in Cape Town in 2010. But also because it seems like a natural extension of my present leadership and research tasks at Gimlekollen School of Journalism and Communication (NLA University College).

According to the official position profile, the role as Senior Associate includes the following tasks:

 • «To be a clear voice for world evangelization, calling the whole church to take the whole gospel to the whole world
 • To serve as a persuasive advocate for The Cape Town Commitment and its «Calls to Action» related to his/her issue
 • To coordinate a global team of leaders and advisors who will serve as nodes (connecting points) for a network of leaders, partnering organizations and other networks related to their issue
 • To encourage the development of emerging leaders within that focus area
 • To stimulate biblical as well as strategic reflection, discussion and action related to the focus area»

Damaris Norway will be a strategic and flexible support organization for this new task. This includes hosting the forthcoming upgraded and revised version of www.EngagingMedia.info as a central web platform.

It will also be natural to use The Media Communicators Network at the annual European Leadership Forum as a key arena, hopefully also for evangelical media strategists, educators and practitioners from The Global South.

See also my article in the Lausanne Global Conversation: A Vision for Media Engagement

———–

Norsk: I forrige uke ble jeg utnevnt til rollen som Lausanne Senior Associate for Media Engagement. Dette er en mediefaglig lederrolle i den internasjonale Lausanne-bevegelsen.

Se nyhetssakNLA Høgskolens webside og på utsyn.no.

 

 (Updated 24th Oct. 2013)