Media Mission Ministries and Initiatives

Historically, Gimlekollen School of Journalism and Communication (NLA University College) began in the context of evangelical media mission ministries, represented by Norea Mediemisjon and Trans World Radio. Today, the bachelor degree programmes in Communication and Worldviews and Communication and Media provides the academic contexts for Gimlekollen’s education of Christian (media) communicators. These programmes, of course, represent totally different aims, arenas and roles than our bachelor’s degree in Journalism and our new master’s degree in Global Journalism.

I am committed to promoting the critical and creative use of media technologies, formats and genres in the communication of the Christian Gospel as authentic and relevant. This is also a key reason for my involvement in The Lausanne Movement as Senior Associate for Media Engagement.

I am convinced that contemporary Christian communicators need to be well qualified both in apologetics and in the understanding and use of media.

Recommended reading:

————————

Mediemisjon

Rollen som kompetansesenter for kristen mediemisjon var en av de sentrale intensjonene bak opprettelsen av NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i 1981. Dette er fortsatt sentralt for vår institusjon. I dag er utdanning av kristne medieformidlere faglig sett ivaretatt av bachelorgraden i kommunikasjon, livssyn og medier, som selvsagt representerer andre arenaer og roller enn våre bachelor- og mastergrader i journalistikk.

Jeg er opptatt av å fremme en kritisk og kreativ bruk av aktuelle medieteknologier, -formater og -sjangrer i formidling av kristen tro som autentisk og relevant. Dette er også bakgrunnen til at jeg er engasjert som mediefaglig ansvarlig i Lausannebevegelsen.

Jeg er overbevist om at dagens kristne formidlere må være godt kvalifisert både innenfor kristen apologetikk og mediefeltet.

Ellers anbefales følgende artikkel – som fortsatt skulle være aktuell…:

 

(Updated 15th January 2015)