Media Presence

Journalism is a key profession in today’s media world. We need journalists who represent various worldviews and faith commitments – with a united commitment to truth, fairness, independence and human dignity. I am convinced that the Christian worldview provides the most credible intellectual foundation for these key values in journalism. This is why Gimlekollen annually educates 15-20 % of all journalists (with a university degree in journalism) in Norway, and why we are committed to journalism and democracy-building globally.

I am convinced that Christians should practice an appropriate media presence in the major news and entertainment media, which should be truly pluralistic and allow for different worldview perspectives. This includes the key roles of being journalists, documentarians and commentators, as well as entering into creative production of various fictional materials. There are also increasing opportunities for general media presence through the use of interactivity and social media.

 

——————–

Medienærvær

Troverdig og uavhengig journalistikk har en nøkkelrolle i våre demokratiske samfunn. Vi trenger et ekte mangfold av verdier og livssyn, – også blant journalister. Men med en felles forpliktelse på sentrale journalistiske verdier som saklighet, vesentlighet, integritet og menneskeverd.  Som kristen er jeg overbevist om at disse kjerneverdiene best kan begrunnes med utgangspunkt i klassisk kristen tro.

Derfor utdanner NLA Mediehøgskolen Gimlekollen – som privat høgskole på kristen grunn – for tiden årlig 15-20 % av all journalister (med høgskoleutdanning) i Norge. Derfor er vi også aktive internasjonalt innenfor journalistutdanning og demokratibygging, slik som i Kosovo.

Jeg har utviklet dette nærmere i følgende artikkel:

Andre aktuelle artikler:

  • Kvalitetsjournalistikk – en kommentar om hvordan journalistikken utfordres av tendensen til å vektlegge det konfliktorienterte, det overflatiske og det politisk korrekte.

Kristent nærvær i mediene begrenser seg selvsagt ikke til å utdanne journalister nasjonalt og internasjonalt. Jeg er overbevist om at talentfulle og tydelige kristne bør engasjere seg med kreativitet og integritet i sentrale nyhets- og underholdningsmedier, både som journalister, kommentatorer, dokumentar- og fiksjonsskapere.

(Updated 15th January 2015)