Tim Keller om kontekstualisering og apologetikk

Timothy Keller er en av vår tids mest kjente evangelikale forfattere og forkynnere. Hva særpreger Keller som misjonær og apologet i møte med sekulære skeptikere?

Artikkelen «Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag» er et faglig dybdedykk for å finne svar på dette interessante spørsmålet. Den ble publisert i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) nr. 2/2017, side 139-159.

«Resumé: Utviklingen av en misjonal tenkning og praksis for en sekulær, skeptisk kontekst er et sentralt og aktuelt missiologisk tema. Den kjente evangelikale pastoren og forfatteren Timothy Keller er en praktisk utøvende missiolog som har gitt et innflytelsesrikt bidrag til dette temaområdet. Keller er blitt omtalt som ledende strateg og innovativ entreprenør innenfor holistisk bymisjon.

Med utgangspunkt i sin rolle som bymisjonær på Manhattan, har Keller utviklet en profilert tilnærming preget av Apostelgjerningene som misjonal inspirasjonskilde, kontekstualisering som misjonalt prinsipp, samt apologetikk som misjonal praksis. Denne artikkelen presenterer en analyse av dette sentrale bidraget, med vekt på (a) apostlenes misjonale tilnærming, (b) kontekstualisering som en målrettet kommunikativ prosess, samt (c) en helhetlig apologetisk tilnærming til sekulære skeptikere.»

Artikkelen om Kellers misjonale bidrag kan leses i sin helhet HER.

(Re-publisert med tillatelse fra DTTK i samsvar med Creative Commons Attribution lisens.)

 

Se også:

 


English:
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (i.e. Danish Journal for Theology and Church) published my peer-reviewed article (in Norwegian) in June 2017 on Timothy Keller’s influential missional contribution to contextualization and apologetics.

LagreLagre