7 tips for andakter

Photo: Ulrich Berens. © CCBY-NC-SA 2.0

Hva bør vi egentlig tenke på når vi skal holde andakter? Her er 7 aktuelle tips!

I forbindelse med fem andakter i serien «Over en åpen Bibel» over temaet «Kan vi stole på Bibelen?«, ble jeg intervjuet av Damaris-kollega Kjetil Fyllingen om praktiske andaktstips.

Han ba om 7 tips for andakter – og her er de i kortform:

  1. Tenk på sjangeren! En andakt er kortere enn en tale – og skal gjerne kun ha ett hovedpoeng!
  2. Tenk på – og be over – oppdraget! Hvilken målgruppe, hvilken arena, og hvilke behov og forventninger vil du møte som andaktsholder?
  3. Tenk på teksten! Første fase: «Hva står det?« I en andakt vil som regel ett bibelord stå sentralt. Her må vi lytte nøye til den aktuelle bibelteksten, altså øve oss på å observere teksten i sin sammenheng.
  4. Tenk på teksten! Andre fase: «Hva betyr det?« Hva trenger vi å vite mer om i den aktuelle bibelteksten? Hvilke begivenheter, personer og begreper er sentrale i teksten?
  5. Tenk på teksten! Tredje fase: «Hva betyr det for meg og oss!« Her må den aktuelle bibelteksten få lov til å tale inn i mitt / våre liv.
  6. Tenk «dobbel lytting» – til Bibel og samtid! Det er viktig at vår formidling både er tekst-nær, samtids-nær og livs-nær.
  7. Tenk kommunikasjon! Vi trenger å tenke igjennom hvilket språk vi bruker, hvordan vi bruker manus, samt gi tilhørerne hjelp til å huske hovedpoenget.

 

Vil du høre mer?

 


English:

Delivering shorter devotions is an art in itself! This blog post is a comment on a podcasting episode on this theme from Damaris Norway, with 7 points of key advice.

The wider context is the fact that I was recently invited to deliver five radio devotionals / podcasts (in Norwegian) on «Can we trust the Bible?«, – with key readings from the Book of Acts, and produced by Norea Media Mission.