KFF: Fire aktuelle temaer

Det er et privilegium å få sette fire aktuelle temaer på dagsordenen på årets KFF-skolelederkonferanse som foredrags- og seminarholder:

 

(Manus er publisert her.)

 

KFF er et viktig forum for det kristne friskole-Norge – for institusjoner på alle utdanningsnivåer.

Ikke minst gjennom studiet kommunikasjon og livssyn og randsonevirksomheten Damaris Norge (bl.a. med nettsidene KrdOnline for grs og vgs) er vi på Mediehøgskolen Gimlekollen opptatt av å serve denne viktige målgruppen. Vår pågende fusjon med NLA (og Staffeldtsgate) styrker vårt faglige engasjement på dette området.

 

———–

English: It is my privilege this week to be one of the keynote speakers at the annual forum for Christian schools in Norway. My topics include (a) «God is back», (b) Francis Schaeffer as apologist and (c) the importance of media awareness and critique. Regular readers of this blog will certainly be aware of the relevance of these topics!