Et personlig portrett av Francis Schaeffer

Avisen Dagen markerer i dag at det i år er hundre år siden den kjente amerikanske pastoren, kulturkritikeren og apologeten Francis A. Schaeffer ble født.

Det skjer gjennom to dobbeltoppslag (kun papir); dels gjennom intervjuer med Erling Rimehaug, Os Guinness og meg, dels gjennom min kronikk «Et personlig portrett av Francis Schaeffer».

Jeg avrunder denne kronikken med følgende tankevekkende sitat fra Os Guinness:

Selv om  Schaeffer var en fremragende tenker, med en sjelden evne til å se sammenhenger og sakers betydning, var han ikke en forsker. Dessverre ble han portrettert som en stor filosof og forsker, noe han vitterlig ikke var… Det er svært mange misforståelser rundt Schaeffer i dag… Mange som siterer hans apologetiske tilnærmingsmåte, har en komisk statisk forståelse av hvordan han nærmet seg mennesker for å vinne dem for troen. Jeg har enda ikke sett en bok som yter ham full rettferdighet i forhold til hans sjeldent briljante måte å presentere evangeliet på.

 

Kronikken om Schaeffer er en noe forkortet utgave av en artikkel i Theofilos 3/2011 – som her publiseres i full versjon:

 

Det er for øvrig naturlig å bruke denne anledningen til å anbefale et abonnement på Theofilos, som er et nordisk apologetisk tidsskrift som utgis av Mediehøgskolen Gimlekollen. Interesserte kan henvende seg til post@theofilos.nu.

 

———–

English: In today’s issue, the Norwegian Christian daily Dagen has a substantial coverage of Francis Schaeffer as an apologist. thus commemorating the fact that 2012 is the 100th anniversary of his birth. The coverage includes interviews with Os Guinness, Erling Rimehaug and myself, as well as a re-publication of my article from Theofilos 3/2011. (The title of my article in Norwegian is best translated «A Personal Portrayal of Francis A. Schaeffer as An Apologist».)