I fokus: Den glemte pedagogen

Idag publiserer Dagen følgende artikkel av meg i «I fokus»-spalten:

———

Den glemte pedagogen

Er nyhets- og underholdningsmediene vår tids glemte pedagog? Det er mye som tyder på dette, enten vi setter fokus på familie, skole eller forsamling som arena. Dette betyr at vi trenger å sette mediebevisstgjøring og mediekritikk på dagsordenen på alle disse tre arenaene.

Vi trenger å øke mediebevisstgjøringen på familiearenaen. Her gjør Familie & Medier en pionerinnsats, ikke minst gjennom Barnevakten og Ungdom & Medier. Men vi trenger en økt mediebevissthet på tvers av generasjonene – og med familiene selv som initiativtakere. Det er nemlig både meningsfylt og viktig med gode samtaler om valg av vinklinger og perspektiver i nyhetene. På tilsvarende måte kan vi legge til rette for åpne samtaler om formidlingen av verdier og  livssyn i fjernsynsserier og filmer. Her kan også studieguider og artikler på kulturvinduet.no være til inspirasjon og hjelp.

Vi trenger å øke mediebevisstgjøringen på skolearenaen. Dette gjelder selvsagt den offentlige skolen, men i enda større grad våre kristne skoler. Ikke minst fordi en kristen skole virkelig ønsker å gjøre en forskjell i møte med eleven og hans/hennes livsverden, der mediene spiller en helt sentral rolle. Det er inspirerende at stadig flere av våre kristne skoler i samarbeid med Damaris Norge legger til rette for systematisk undervisning og læring om nyhets- og underholdningsmedienes mangfoldige livssynsformidling.

Vi trenger å øke mediebevisstgjøringen på forsamlingsarenaen. Utfordringen er klar i Cape Town-erklæringen: «Vi peker på mediebevissthet som behov: Å hjelpe mennesker til å utvikle en mer kritisk bevissthet når det gjelder de budskap de mottar, samt den virkelighetsforståelsen som ligger bak. Media kan være nøytrale og til tider også positive til evangeliet. Men de blir også brukt til pornografi, vold og grådighet. Vi oppmuntrer pastorer og kirker til åpent å møte disse spørsmålene og til å sørge for undervisning og veiledning av de troende slik at de kan motstå press og fristelser.»

Her antydes at behovet for å øke mediebevisstgjøringen også må sees i et globalt perspektiv. Dette er uten tvil en glemt dimensjon i mye bistands- og misjonsarbeid. Vi har ofte formidlet moderne teknologi inn i nye kulturelle sammenhenger, men har vi samtidig formidlet redskaper og ressurser til å møte det pluralistiske mediemangfoldet med kristen integritet? Dette er blant de spørsmål vi vil sette fokus på under en global mediekonsultasjon i regi av Lausannebevegelsen på Mediehøgskolen Gimlekollen i november i år.

 

—————-

English: Todays’s news and entertainment media play a significant role as informal educators. This is the major reason why media awareness and media critique should be a key concern both for families, schools and churches. The global need for media awareness is clearly outlined in The Cape Town Commitment (see section IIA4: «Truth and the globalized media»). I adress these issues in an article published today in The Norwegian Christian daily Dagen.