Vi bidrar til mangfold

Denne artikkelen står i dag på trykk i «I fokus»-spalten i avisen Dagen:

————-

Vi bidrar til mangfold

Midt i agurktid og sørlandsk ferieidyll satte Fædrelandsvennen igjen et negativt fokus på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Med utgangspunkt i NLA Høgskolens nåværende verdidokument og det klassisk kristne syn på fosterets menneskeverd og ekteskap som der kommer til uttrykk, beskrives vi av avisen som «fordømmende» representanter for «fortidens verdier».

Midt i denne mediedebatten var det klargjørende å lese professor Paul Leer-Salvesens (UiA) kommentar i Vårt Land 31/7, med tittelen «Trenger mangfold i akademia». På tvers av teologisk og etisk uenighet, leverer her den gode etikkprofessoren et prinsipielt forsvar for mangfold i akademia, og understreker at «Gimlekollen og en svært lang rekke andre kristne utdanningsinstitusjoner internasjonalt» bidrar til dette.

Dermed er vi ved kjernen av hva saken gjelder. Som verdimessig alternativ bidrar vi ved NLA Høgskolen til mangfold i universitets- og høgskolesektoren. Hverken NLA eller andre skal kunne være forhindret fra å drive på det grunnlaget høgskolen er godkjent på. Det representerer et fortrinn og en merverdi som høgskolen møter samfunnet med. Dette er tydelig innenfor alle våre tre samfunnsoppdrag.

Vårt første oppdrag er selvsagt utdanning. Vi tilbyr grader, studieprogram og enkeltemner, og leverer kvalifiserte kandidater til ulike profesjoner og disipliner. På alle disse områdene gjelder naturligvis vanlige faglige krav. Midt i alt dette har vi vår særlige berettigelse som høgskole ved vårt tydelige fokus på dannelse, yrkesetikk og livssynsspørsmål. Vår motivasjon finner vi dypest sett i det kristne menneskesynet og i luthersk kallsetikk.

Det andre oppdraget er forskning. Kravet til forskningsbasert utdanning særpreger oss i forhold til alle andre skoleslag. Våre mange vitenskapelige ansatte bidrar med forsknings- og utviklingsarbeid hvert år nasjonalt og internasjonalt. Vi er selvsagt underlagt de samme krav til vitenskapelighet som alle andre fagkollegaer. Samtidig gir den akademiske friheten store muligheter for vesentlig samfunnskritikk og et viktig samfunnsbidrag, med utgangspunkt i en bibelsk forankret virkelighetsforståelse og et klassisk kristent menneskesyn.

Vårt tredje oppdrag er formidling. Vi arbeider for tiden med å styrke hele bredden av vår utadrettede formidlingsvirksomhet. Dette gjelder både direkte – bl.a. gjennom åpne nettressurser, videreutdanning, oppdrag og tidsskriftet Theofilos – og indirekte gjennom vår randsonevirksomhet Damaris Norge. Her kan det være grunn til å følge godt med fremover.

———–

Jeg henviser også til flere tidligere blogginnlegg om private kristne høgskoler som verdimessige alternativ innenfor uh-sektoren (se her).

————

English:

The article above was published today in a column in the Norwegian Christian daily newspaper Dagen. It is related to the current debate in the regional newspaper Fædrelandsvennen (as indicated in the previous blog post). The major focus of my article is the fact that confessional Christian university colleges has a unique and significant role to play in higher education as contributors to a pluralistic society.