Private, kristne høgskoler som verdibaserte alternativ i uh-sektoren

Idag markerte Nettverk for Private Høgskoler (NPH) sitt 10-årsjubileum med stor festivitas. Blant annet var statsråd Tora Aasland til stede. Interessant å høre en SV-statsråd vektlegge behovet for mangfold («diversitet») i uh-sektoren og at private høgskoler ikke bare er et supplement!

De siste ti årene har ført til en faglig likebehandling av statlige og private institusjoner i uh-sektoren. Økonomisk likebehandling er allikevel ikke på plass enda, noe som krever målbevisst politisk handling i Stortinget.

Det er altså mange positive utviklingstrekk i bildet. Men midt i alt dette positive, er det også avgjørende viktig fremover at private kristne høgskoler er seg bevisst sin rolle som verdibaserte alternativ i uh-sektoren.

For en høgskole som MhG innebærer dette bl.a å være bevisst på følgende forhold:

* Private, kristne høgskoler bidrar på ulike måter til det demokratiske mangfoldet i samfunnet.

* Private, kristne høgskoler er de institusjoner i uh-sektoren som ivaretar den historiske kristne universitetsarven fra middelalderen. Dette uttrykkes på følgende treffende måte av filosofiprofessor Arthur F. Holmes (Wheaton College) i Building the Christian Academy (2001) [s.1f]:

“Until relatively recently, the history of higher education in the West was, in fact, the story of a Christian academic tradition that played a major role in both intellectual history and the history of the church. To explore that story I have chosen to focus on seven formative episodes, asking in each case what problems educators faced and what major concerns guided educational thought and practice. I find four recurring emphases, which I take to be the heart and soul of the Christian academy:

  • The usefulness of liberal arts as preparation for service to both church and society
  • The unity of truth
  • Contemplative (or doxological) learning
  • The care of the soul (what we call moral and spiritual formation)”

Dette betyr også at vår private kristne høgskoler er viktige arenaer for fag/tro-arbeid, yrke/tro- arbeid, personlig dannelse, samt formidling av kristen tro.

Det er verdt å tenke over at våre private kristne høgskoler faktisk har en unik mulighet til å tilrettelegge for personlig dannelse. Dette ble fremhevet av professor Magne Supphellen (NHH) – som også er nestleder i Haugeinstituttets styre – i en ypperlig artikkel i Dagen Magazinet. Artikkelen publiseres her med tillatelse fra forfatteren:

  • Om dannelse i høyere utdanning (Magne Supphellen i Dagen Magazinet)
  • ——————-

    English: This blog post emphasizes that confessional Christian university colleges has a unique and significant role to play in higher education. (See the quote from Arthur F Holmes above.)