Fremme toleranse gjennom intoleranse?

Jeg har følgende debattinnlegg på trykk i dagens Fædrelandsvennen – etter en serie nyhetsreportasjer (23/7, 24/7 og 25/7) om NLA Mediehøgskolen Gimlekollens verdidokument:

————-

Fremme toleranse gjennom intoleranse?

Fædrelandsvennen setter igjen fokus på NLA Mediehøgskolen Gimlekollens verdidokument. Dette til tross for at ingen sak foreligger og ingen verdier er endret. Likevel blir vi anklaget for diskriminering, og leser harde formuleringer i avisen.

Verdidokumentet er en utmynting av det som kan kalles en klassisk kristendomsforståelse. Det ligger tilgjengelig på NLAs nettsider for alle som ønsker å lese det. I forbindelse med at tre høgskoler fusjonerte i 2013, er også verdidokumentet nå under revisjon.

Ethvert dokument leses og tolkes ulikt, og det er derfor alltid et spørsmål om hvor detaljert et slikt verdidokument skal være. Det som er helt klart, er at private høgskoler er etablert på et verdimessig grunnlag, av religiøs eller annen karakter. Hverken NLA eller andre skal kunne være forhindret fra å drive på det grunnlaget høgskolen er godkjent på. Det representerer et fortrinn og en merverdi som høgskolen møter samfunnet med.

Vårt verdigrunnlag er viktig i NLA Mediehøgskolen Gimlekollens omfattende internasjonale arbeid og samarbeid. Vi samarbeider med sekulære og ulike religiøse miljøer verden over. Det viktige i det enkelte samarbeid er altså ikke å ha et likt verdigrunnlag, men at de ulike aktørers verdier er kjent for dem som samarbeider. Dette har aldri skapt noen problemer for oss.

Gjennom Fædrelandsvennens dekning synes avisen å ha problemer med å forstå og respektere de verdier vår høgskole bygger på. Dette kan vi bare notere. Stavanger Aftenblad har i det siste hatt noen oppslag om Tryggheim skoler under samme synsvinkel, men med en annen prinsipiell grunnholdning. I en lederartikkel forsvarer de retten til å forfekte standpunkter de selv ikke deler:

«Samtidig er det ikke åpenbart at Tryggheim skoler, og andre ideologi- eller livssynsbaserte mottakere av statsstøtte, må endre sine regelverk. Mangfold er viktig for ethvert samfunn, og mangfoldet rommer også grupper som går i utakt, enten utakten er motivert religiøst, politisk eller på annet vis. Hvis statsstøtte til organisasjoner, trossamfunn, kulturtilbud og alternative skoler og barnehager skal ha noe formål, må det jo være nettopp å sikre og styrke mangfoldet. Innenfor lovverket, selvsagt, og selv om de fleste av oss ikke deler grunnholdningen og er kritisk til resultatene av den.»

Måten vårt verdidokument omtales på i Fædrelandsvennens spalter, slår an andre toner. Varaordførerkandidat for Ap, Trond Henry Blattmann, anklager oss urettmessig for diskriminering og målbærer et syn som ikke gir plass til høgskoler som vår, og det uten motspørsmål.

Fædrelandsvennen har hatt mye fokus på religiøse miljøer på Sørlandet. Tematikken er både viktig og sentral, og krever selvsagt saklighet og omtanke både i innhold og presentasjon. Dessverre har vi inntrykk av at en del potensielle kilder heller forblir tause enn å bli med i en sak i Fædrelandsvennen, grunnet manglende tillit til avisens vinklinger.

På bakgrunn av hvordan vi så langt opplever dekningen av vårt verdidokument, kan vi forstå en slik holdning. Dekningen er nemlig av en slik karakter at vi spør oss om den er på kollisjonskurs med avisens liberale grunnlag og ide. Vi ønsker ikke å anklage avisen for dette, men sier ærlig hvordan saken oppleves fra vår side. Det oppleves her som om Fædrelandsvennen vil fremme toleranse gjennom intoleranse.

Fædrelandsvennen skulle ut fra sitt grunnlag stå fram som en tydeligere forsvarer av mangfold og toleranse, også overfor religiøse minoriteter og grupper. Denne forsvareren savner vi.

Lars Dahle (viserektor og førsteamanuensis / NLA Mediehøgskolen Gimlekollen)

—–

English:

Fædrelandsvennen, the major regional newspaper in the Kristiansand region in Norway, is currently running a series of news reports on Gimlekollen School of Journalism and Communication – as a campus integrated within NLA University College. The focus is on our politically incorrect values as a private Christian institution of higher education owned by seven evangelical mission organizations.

The above article was published in today’s newspaper, emphasizing our identity and integrity as a private, Christian institution and challenging the newspaper’s biased reporting.