Nye NLA: Fusjonsfest med visjoner

Ny logo

 

Fusjonen mellom NLA, HiS og MhG er nå en realitet – og dermed har en ny nasjonal kristen høgskole sett dagens lys. Denne historiske begivenheten ble feiret behørig i går torsdagen den 3/1 i Bergen med en offisiell åpning og en felles personalsamling. Med andre ord en skikkelig fusjonsfest!

Her stod visjonene i sentrum, ikke minst gjennom en fremragende tale av Knut Arild Hareide. Han minnet om at kombinasjonen av kompetanse og verdier er det essensielle for den nye høgskolen. Hareide lovet dessuten bedre tilskuddsramme, gitt nytt stortingsflertall fra og med høsten 2013.

Den store fusjonsfesten ble behørig dekket av den kristelige dagspresse – og av andre kristelige medier:

 

I løpet av dagen fokuserte vi bl.a. på temaet: Bedre sammen – tyngre samfunnsbidrag, tydeligere samfunnsdebatt. Det var mitt ansvar å lede akkurat denne økten, med fokus på vår faglige komplementaritet (de fire ulike studiestedene) og vår rolle som verdibaserte alternativ (og ikke primært som supplement). Med det som utgangspunkt fikk vi en rekke inspirerende innlegg fra gode kollegaer på de ulike studiestedene:

 

Men skal vi kunne bety noe inn i samfunnsdebatten må vi som ny fusjonert institusjon ta både nyhetsmedier og undderholdningsmedier alvorlig. Derfor avrundet vi akkurat denne økten med en invitasjon fra både Skaperkraft og Damaris til kreativt faglig samarbeid – med tanke på å virkelig kunne gjøre en forskjell som kristen institusjon og som kristne fagfolk.

 

————-

English: It was my privilege during the public offical launch of the university college merger on the 3rd January (2013) to introduce key and supplementary academic and educational contributions from the four difference campuses,

 

(Updated 4th Jan 2013)