I fokus: Medielandskap i endring

Idag (24/8) publiserer Dagen min kommentar «Medielandskap i endring» i I fokus-spalten.

Kommentaren ble ferdigskrevet og oversendt til Dagen før nyheten om Schibstedkonsernets konkrete og dramatiske kutt ble gjort kjent på allmøter i Aftenposten og de store regionavisene onsdag ettermiddag (22/8).

_______

Medielandskap i endring

Som lesere, lyttere og seere kan vi se ut over et medielandskap som er preget av store endringer. Dette gjelder både mediebransjen, medieteknologien og mediebruken.

Det er ikke tvil om at den norske mediebransjen er i dramatisk endring. Dette er synliggjort gjennom to oppsiktsvekkende nyheter de siste ukene. For det første godkjente Medietilsynet A-pressens oppkjøp av Edda Media. Dermed er de tradisjonelle ideologiske skillelinjene i norsk presse enda mer utvisket. For det andre varslet Schibstedkonsernet kostnadskutt på en halv milliard i sine ulike aviser, noe som ikke minst har sin bakgrunn i nye lesevaner på nettet. På Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) er vi opptatt av å møte disse utfordringene med en verdibasert og fremtidsrettet journalistutdanning med fokus på saklighet og omtanke.

Medieteknologien er også i dramatisk endring, særlig knyttet til de mange nye muligheter som internett gir. Særlig ser vi i dag en sammensmelting («konvergens») mellom ulike medier. Dette gjelder både medieproduksjon (med integrering av tekst, lyd og bilder), mediedistribusjon (det samme nettet kan overføre ulike typer medier) og medieforbruk (PC, nettbrett og mobiler designes for stadig flere oppgaver). Ifølge et aktuelt nyhetsoppslag vil for eksempel nettgiganten itunes fra neste år også tilby tv-programmer og tv-serier. På MhG er vi opptatt av å møte disse endringene med verdibasert og fremtidsrettet forskning og utviklingsarbeid.

Vår personlige mediebruk er også i betydelig endring. Vi bruker nemlig stadig større del av vår tid på mediene. Den viktigste grunnen til dette er at vår mediebruk nå inkluderer både nyhetsmedier, underholdningsmedier og sosiale medier. Ikke minst har bruk av blogging, facebook og twitter hatt en eksplosjonsartet vekst de siste par, tre år. Dermed beveger stadig flere av oss fra å være passive mediebrukere – via interaktivitet – til å bli egne produsenter av medieinnhold. Men dermed forandres også enhver myndighet, bedrift eller organisasjon til et medietiltak. Derfor satser MhG nå på et studium («kommunikasjon og medier») med fokus på verdibasert informasjonsarbeid i en ny medietid. Studiet har klar relevans for vår fusjon med NLA og Høgskolen i Staffeldtsgate.

Ser vi nøyere utover medielandskapet oppdager vi at vi faktisk står midt i dette fascinerende landskapet. For å navigere i dette mangfoldige terrenget finnes det ikke noe bedre kart enn et klassisk kristent livssyn. Les mer om det på www.larsdahle.no.

 

———–

English: The changing media landscape is the title for my column in today’s Norwegian Christian daily Dagen. The focus is on a current threefold interrelated change: (1) the structural changes in the news media related to «the digital transformation», (2) the changing media technologies towards convergence and new platforms, and (3) our changing media usages towards digital media and interactivity.