I fokus: Passiv eller interaktiv?

Idag publiserer Dagen følgende artikkel av meg i I fokus-spalten:

———-

Passiv eller interaktiv?

Det er noe merkelig med hverdagens mediemangfold. Det er ofte besnærende enkelt å bli passivisert og likegyldig i møte med de mange mediebudskapene. Samtidig åpner dagens medieteknologi for stadig mer aktivitet, ikke minst som interaktiv mediebruker. Det utfordrende spørsmålet blir derfor: Er vi passive eller interaktive som mediebrukere?

Den daglige nyhetsflommen skyller over oss, ofte med en overvekt av negative nyheter og utfordrende saker. Vi trenger derfor å være interaktive i møte med nyhetene. Det går an å samtale om vinklinger og perspektiver i viktige nyhetssaker sammen med familie og venner. Det går også an å se nyhetssendinger på nettet – slik at vi kun velger noen av sakene. Og det går an – i god Familie & Medier-ånd – å gi respons til journalisten eller redaksjonen via e-post, kommentarfelt på nettet, facebook eller twitter.

Gjennom de mulighetene som internett og de sosiale mediene gir oss, har vi også en stadig større mulighet til selv å publisere våre meninger. Nettdebatter og blogger blir derfor stadig mer sentrale som meningsarenaer. Det er ikke lenger bare journalister og redaktører som er publisister. Vi har et felles ansvar som samfunnsborgere – på tvers av livssynsgrenser – å bidra med økt åpenhet, større saklighet og dypere respekt på disse nye arenaene.

Heller ikke i møte med underholdningsmediene er vi overlatt til å være passive medieforbrukere. Også her gjelder betydningen av gode samtaler i familie- og vennekrets om verdier og tro i reklame, tv-serier, filmer, musikk og romaner. Dette kan gjerne skje med utgangspunkt i aktuelle Damaris-ressurser som kulturvinduet.no. Samtidig har vi mulighet til å gi tydelig og konstruktiv respons til redaktører, programskapere og annonsører. Midt i alt dette har vi et ansvar for å velge vekk destruktive mediebudskap, så sant det er mulig. Som kristne er vi jo kalt til å stå for det sanne og det gode.

Men de nye interaktive mediene gir også nye muligheter for aktiv deltakelse på helt andre arenaer. Dette gikk for alvor opp for meg i forbindelse med den globale Cape Town-kongressen i 2010. Som faglig ansvarlig for medier og misjon, deltok jeg med en rekke innlegg i Lausanne Global Conversation. Dette er en nettsamtale som ble lansert et halvår i forveien – og som fortsatt er i sving med stadig økende antall deltakere. Vi har noe å lære her også i Norge. Når får vi en kristen storsamling som bruker sosiale medier som interaktive fellesarenaer både under forberedelse, gjennomføring og oppfølging?

 

———–

English: Passive or interactive? That is the title for my column in today’s Norwegian Christian daily Dagen. It is all to easy to be characterized by passivity when encountering today’s news and entertainment media. Instead, we need to engage interactively with the media messages, whether this means discussing key issues and questions with family and friends, responding to the journalists and programme makers or using social media to publish our own perspectives and opinions.

We should also use the various social media creatively – in our various church contexts – to involve people as active participants, e.g. in connection with larger Christian conferences. We may learn here from the ongoing Lausanne Global Conversation.