Hvordan kommunisere kristen tro?

 

 

Formidling av kristen tro på vår tids livssynstorg står i fokus på mitt seminar denne uka på NMS GF i Kristiansand. Tema for seminaret er:

  • Hvordan kommunisere kristen tro? Det handler om hengivenhet og troverdighet.

 

Her er noen hovedpoeng fra seminaret:

(1) Som vitner for Jesus trenger vi en pekende hånd («vitnesbyrdet») – både for å vise hva Jesus betyr for meg personlig og for å bevitne hvorfor akkurat Jesus er sannheten.

(2) Som vitner for Jesus trenger vi en åpen hånd («invitasjonen») – for å invitere til samtaler både om den kristne troen og om andre sekulære og religiøse livssyn.

(3) Som vitner for Jesus trenger vi en argumenterende hånd («overbevisningen») – for å synliggjøre vår overbevisning og våre (gode!) grunner.

(4) Som vitner for Jesus trenger vi «retorikkens fem fingre» – for å kunne kommunisere i praksis. Dette punktet må forklares nærmere! De gamle grekernes talekunst er nemlig fortsatt høyst anvendelig – også når det gjelder formidling av kristen tro idag. Bildet er altså av talekunst som en hånd med fem fingre som griper om talen. De fem fingrene er 1. inventio (hva? hvorfra?), 2. dispositio (disposisjon? strategi?), 3. elocutio (hvilke bilder og illustrasjoner?), 4. memoria (hvordan huske?),  og 5. actio (hvordan gjennomføre?).

(5) Som vitner for Jesus trenger vi hender i bønn og tilbedelse («avhengighet») – for å synliggjøre vår avhengighet av Gud som Skaper og Frelser.

 

De ulike Damaris-ressursene står i en særstilling når det gjelder praktisk hjelp til formidling av kristen tro på dagens livssynstorg:

  • Jeg tenker særlig på www.snakkomtro.no (abonnementsside), som jevnlig oppdateres med svært mye relevant materiale for kristne formidlere på menighetsarenaen.
  • Men også det relanserte nettstedet www.Kulturvinduet.no (med gratisressurser) gir god hjelp til samtale om livssynsspørsmål med utgangspunkt i aktuelle populærkulturelle uttrykk.
  • Damaris England har produsert flere ulike Talking About-videoer. I forhold til temaet for dette seminaret, er særlig Talking About Jesus relevant (se her!).
  • Til slutt bør også det populærvitenskapelige nordiske apologetiske tidsskriftet Theofilos nevnes, for den som ønsker å gå litt dypere inn i disse spørsmålene.

Ellers er selvsagt Cape Town-erklæringens fokus på misjon i 3D høyst relevant for dette temaet!

La meg avrunde med at det selvsagt er en stor glede å bidra med seminar inn i min oldefars misjon!

——-

English: It is my privilege to give a seminar on «How to Communicate the Christian Faith» during this week’s General Assembly of The Norwegian Missionary Society in Kristiansand. (Incidentally, this is the mission organization which my great-grandfather served throughout his life; cf. this blog post!)