Lars Dahles praktbibel fra 1633 til MHS-biblioteket

Fredag 11. februar skjer en historisk overlevering til MHS-biblioteket i Stavanger av en svært verdifull gammel bibel. Dette er min oldefar Lars Dahles praktbibel fra 1633.

Denne praktbibel er en familiebibel som på en spesiell måte knytter sammen ytremisjon (min oldefar var misjonær for og misjonsleder i NMS) og indremisjon (min tip-tip oldefar Lars Kyllingen var en av Hans Nielsen Hauges nære medarbeidere).

Samtidig symboliserte også akkurat denne Bibelen på det personlige planet selve livsretningen for min oldefar, etter en spesiell opplevelse under tidlige tenår:

Etter at Lars hadde hentet denne store familiebibelen oppe i Raumadalen, vendte han hjemover til Dalsbygda innenfor Isfjorden. Men på veien hjem igjen ble gutten trett, la seg til å sove og våknet opp i tett tåke. Men så husket Lars at han hadde lagt seg ner med hodet i retning mot hjemmet! Og i sin selvbiografi Tilbakeblikk (fra 1922) skriver han følgende om denne barndomsopplevelsen: «Det var dette som ble for meg et betydningsfuldt vink for fremtiden. Den kjære bibel hadde været både min gode hodepute og mit sikre kompas.» (bind I, s.29)

Og nå overleveres altså denne verdifulle og symbolske praktbibelen til MHS-biblioteket. Vi siterer fra MHS sin hjemmeside:

Pionermisjonæren og misjonshøvdingen Lars Dahle (1843-1925) hadde en meget stor og verdifull boksamling, ca 6.000 bind hvorav ca 800 fra 16- og 17-hundretallet. Boksamlingen ble i sin tid overlatt Misjonsskolen, og er i dag oppstilt som en egen seksjon i Misjonshøgskolens bibliotek. Lars Dahle hadde imidlertid også fra sin morfar en meget gammel praktbibel, Christian IV’ bibel fra 1633, som han skriver om i sine «tilbakeblikk», men som han overlot til annen misjonshøvding på hjemstedet, Grytten i Romsdal, nemlig til Iver Olsen Dahle, en eldre bror av Markus Dahle, misjonær i Sør-Afrika fra 1865.

Bibelen har blitt tatt godt vare på som et viktig familieklenodium i denne slekten. Men nå ønsker de, ved bibelens nåværende eier Ole Harald Dahle, at den skal overlates til Misjonshøgskolens bibliotek. Her vil den få en sentral plassering og bli som selve kronjuvelen i boksamlingen etter Lars Dahle.

Nåværende eier bringer selv bibelen til Stavanger, og overrekkelsen vil finne sted på Misjonshøgskolen, i ansattes oppholdsrom, fredag 11. februar kl. 09:30.

 

Som etterkommer til Lars Dahle er jeg meget takknemlig for at nåværende eier Ole Harald Dahle overleverer denne sjenerøse gaven til MHS-biblioteket – etter at en rekke generasjoner har tatt svært godt vare på dette klenodiet. Dette symboliserer også på en helt spesiell måte også at relasjonen mellom de to Dahle-slektene alltid har vært preget av nært vennskap, solid kristent fellesskap og felles misjonsglød!

————-

————-

English: My great-grandfather Lars Dahle (1843-1925) served as pioner missionary in Madagascar and as general secretary for Norwegian Missionary Society. He donated his substantial personal library to MHS – School of Mission and Theology. One of «the missing pieces» in this book collection is his copy of a highly valuable Bible from 1633, which will be genererously given to the library in Stavanger on Friday the 11th February by the present owner Ole Harald Dahle. His forefather Iver Dahle got the Bible as a personal gift from my great-grandfather.