Misjon i 3D – med noen aktuelle lesetips

I morgen (29/6) publiseres følgende «I fokus»-artikkel om Cape Town-erklæringen i Dagen:

 

Utgangspunktet for denne artikkelen, som også er publisert på verdidebatt.no, er den tredimensjonale forståelse av misjon som preger Cape Town-erklæringen som helhet.

Doug Birdsall og Lindsay Brown, som er topplederne i Lausannebevegelsen, skriver nemlig følgende i forordet til den engelske utgaven:

Målet med den tredje Lausannekongressen var å gi den globale kirken en ny utfordring til å vitne om Jesus og alt han lærte – blant alle folk, i alle deler av samfunnet og på ideenes område.

 

Her er noen aktuelle lesetips for den som vil fordype seg i Cape Town-erklæringens viktige anliggender om «misjon i 3D»:

  • Cape Town-erklæringen foreligger nå både på engelsk og norsk.
  • Boka Misjon til forandring (Hermon 2011), med inntrykk og refleksjoner fra Cape Town-kongressen, foreligger nå. Denne artikkelsamlingen inkluderer også et kapittel av oss om medieoppdraget i Cape Town.
  • Det er også flera temaartikler om Cape Town-kongressen i nr 1/2011 av tidsskriftet Innsyn, deriblant også en artikkel av oss om medier og NLM.
  • Flere temaartikler om Cape Town-kongressen foreligger også i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap nr 1-2/2011.
  • En kortere artikkel av meg om sannhet som tema i Cape Town-erklæringen publiseres nå i Theofilos nr 2/2011. Mitt bidrag fungerer også som en introduksjon til en artikkel av Os Guinness i samme nummer. Artikkelen er en gjengivelse av talen Guinness holdt om Why Truth Matters på Cape Town-kongressen.

 

(Se også tilsvarende oversikt her.)

———-

English: In their Foreword to The Cape Town Commitment, Lausanne Executive Chair Doug Birdsall and Lausanne International Director Lindsay Brown introduces a three-dimensional view of mission:

«[The goal of the Congress was] to bring a fresh challenge to the global Church to bear witness to Jesus Christ and all his teaching – in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas.» 

This 3D-view of mission is the topic of my column in tomorrow’s Norwegian daily Dagen.