«Do Christian colleges need to rethink teaching and learning?»

 

«Do Christian colleges need to rethink teaching and learning?» Dette er temaet for et spennende fagseminar 20/3 i regi av Kristne Friskolers Forbund på Mediehøgskolen Gimlekollen.

 

Seminarholder er David Smith fra Calvin College. Han er en engasjerende og innsiktsfull foredragsholder som i løpet av de siste par årene har besøkt Norge flere ganger.

 

Som leder for Kuyers Institute for Christian Teaching and Learning arbeider Smith særlig med å utforske relasjonen mellom kristen tro og undervisning / læring innenfor ulike fag (Teaching and Christian Practices: Reshaping Faith and Learning [2011]).  Som fagperson innenfor språk og pedagogikk har han introdusert «gjestfrihet overfor innflytteren» som en aktuell bibelsk modell i møte med læring av fremmedspråk (Learning from the Stranger: Christian Faith and Cultural Diversity [2009]).

 

Temaet for fagseminaret er både viktig og aktuelt. Smith setter ikke minst fokus på den implisitte verdiformidling som ligger i enhver pedagogisk og didaktisk praksis. Utfordringen som kristne fagfolk og pedagoger er hvordan vi kan legge til rette for undervisning og læring som på en naturlig måte synliggjør og fremmer vårt kristne menneskesyn og vår kristne virkelighetsforståelse. Smith kommer her med et viktig bidrag til den fag/tro-samtale som alltid bør stå sentral ved utdanningsinstitusjoner med et kristent verdigrunnlag.

Jeg har tidligere fokusert på sentrale fag/tro-spørsmål i flere blogginnlegg, bl.a. knyttet til Forum tro/tanke-serien på NLA Høgskolen: «The sacred-secular divide» og «Gud er tilbake«. Det er også naturlig i denne sammenheng å henvise til min Theofilos-artikkel om Aktuelle apologetiske anliggender for kristne formidlere og fagpersoner (nr. 1/2009).

 

—————-

English: «Do Christian colleges need to rethink teaching and learning?» This is the thought-provoking title for the day conference 20th March 2012 at Gimlekollen School of Journalism and Communication. It is a privilege to have David Smith from Calvin College visiting us, helping us to explore the significant relationship between Christian faith, teaching and learning.

 (Updated 20th March)