Forum tro/tanke: «The sacred-secular divide»

NLA Høgskolen i Bergen er det denne høsten tatt et spennende og viktig initiativ som kalles Forum tro / tanke. Dette skal være en tankesmie for åpen utforsking av sentrale eksistensielle og faglige spørsmål, med utgangspunkt i klassisk kristen tro.

I dag har jeg privilegiet å bidra med første foredrag i serien – med tittelen: «The sacred-secular divide.» Har troen noen plass i en sekularisert tid? I tilfelle hvilken plass? Dette signaliserer også et felles ønske mellom NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen om at den planlagte fusjonerte høgskolen (som vi håper skal bli en realitet!) skal sette fag/tro- og yrke/tro-spørsmål sentralt.

I dagens foredrag introduserer jeg bl.a. fem perspektiver for videre arbeid med dette temaet:

(1) Utforske kristne tenkere – med fokus på Francis Schaeffers samfunnskritikk, John Nomes aksiomkritikk og Alvin Plantingas «properly basic beliefs».

(2) Avsløre myten om nøytralitet – siden alle har et livssyn og en tro, og kristen tro derfor er et mulig perspektiv.

(3) Bruke livssynspyramiden – med følgende hierarki: verdier, menneskesyn, virkelighetsforståelse og tro.

(4) Bruke sannhetskriteriene – i møte med påstander / livssyn, med fokus på indre samsvar (konsistens-kriteriet), ytre samsvar (korrespondanse-kriteriet) og det som forandrer og forvandler (pragmatisk kriterium).

(5) Bruke kallsdimensjonen– siden kallet er «the truth that God calls us to himself so decisively that everything we are, everything we do, and everything we have is invested with a special devotion, dynamism, and direction lived out as a response to his summons and service» (Os Guinness).

———-

En lydfil av foredraget er tilgjengelig her.

Se også «Er tro og tanke på kollisjonskurs?» (fra www.nla.no)

———-

For videre arbeid med – og refleksjon over – dette viktige temaet anbefales Cape Town-erklæringens avsnitt om «Bearing witness to truth of Christ in a pluralistic, globalized world». Jeg anbefaler særlig punktene om «truth and the workplace» og «truth and the public arenas».

Ellers anbefales også det nordiske populærvitenskapelige apologetiske tidsskriftet Theofilos varmt!

————–

English: NLA University College (Bergen) has initiated a series of lectures and workshops on the integration of faith and learning. This initiative is to be welcomed. It is my privilege today to present the first lecture entitled «The sacred-secular divide».

 

(This blog post is updated 5th Sept 2011.)