Anbefales: «Skjelvene flytter også journalistikken»

Dette er tittelen på Sven Egil Omdals velskrevne og tankevekkende Medieblikk i dagens regionaviser. Omdal skriver om hvordan ny medieteknologi og nye journalistiske tilnærmingsmåter har endret journalistikkens arbeidsvilkår, enten det nå gjelder Egypt, Libya eller Japan. Her er mye å reflektere over, både som mediebruker, mediekritiker og journalistutdanner.

Vi siterer:

Krig og katastrofer driver også den gode kunnskapen videre. Journalistikken, som i sin kjerne er en kunnskapsindustri, er blitt endret i løpet av denne voldsomme våren…

Den nye journalisten, som dirigerer trafikken i krysset mellom profesjonelt innhentet materiale, flommen av leserbidrag og nettets uendelighet av faktisk kunnskap, kalles en kurator. Hun er noe mer enn en gammeldags redigerer og noe annet enn en tradisjonell reporter. Men enkelte krav er de samme: Fart, presisjon og troverdighet…

The Economist skriver at det kreves en stor kulturendring for å få journalister til å organisere arbeidet slik at det tilpasser seg en kontinuerlig strøm og ikke et system hvor begivenhetene framstår som frosset tid…

 

Dette reiser mange spørsmål om journalistikkens rolle i dagens – og fremtidens – mediesamfunn. Det er ikke tvil om at noe av journalistens viktigste oppgave blir som «trafikkdirigent» eller som «portvakt». Da er det helt avgjørende at publikum kan stole på journalisten som en troverdig portvakt, som kan vise vei til vesentlig stoff om det større bildet og de dypere sammenhengene.

Dermed blir også mediekritikk avgjørende, for oss alle som mediebrukere og for sentrale opninonsdannere, men også i regi av nyhetmediene selv. Det siste er dessverre fortsatt en mangelvare…

———–

English: Dramatic recent and current events in countries such as Egypt, Libya and Japan take place in a context of changing media technologies which is quickly transforming the role of the journalist. This leads to the need for credible journalists, who can act as gate-keepers, facilitators and «curators» in the midst of an ongoing news stream, directing the public online to essential background and in-depth knowledge.