Hvilken rolle har journalistikken i fremtidens mediesamfunn?

Vi har lagt bak oss en uke med intens offentlig debatt i kjølvannet av Ahmed Fawad Ashrafs tankevekkende artikkel i siste nummer av Samtiden. Fokus er på nyhetsmediers prioriteringer og journalisters individuelle adferd i krisesituasjoner i møte med de som særlig berøres på det personlige plan.

Mangelen på selvkritikk hos en rekke av de aktuelle redaktørene er påfallende. Desto mer gledelig er innrømmelsen hos en av de sentrale VG-journalistene: – Vi burde vært mer varsomme

I tilknytning til denne debatten er det interessant å merke seg UiBs forskningsprosjekt om «Journalistiske nyorienteringer». Professor Martin Eide spiller her en ledende rolle:

Grensene mellom den tradisjonelle journalistikken og andre skriftlege bidrag er i ferd med å bli uklare. 

– Spørsmålet om kva journalistikk er, er vanskelegare å svare på enn nokonsinne, seier professor og medievitar Martin Eide.

… For det er særleg tilhøvet mellom journalistikken og publikum som har blitt endra. Publikum har blitt meir aktive og meir kompetente. Medier flest ønskjer å spele på lag med sitt publikum og oppfordrar til dialog…

… Dei endra føresetnadene for journalistikk gjer det endå viktigare at journalistikken framhevar kontrakta den har med samfunnet, ifølge Eide. Samfunnskontrakten er idéen om at journalistikk skal handle om det som er vesentleg i samfunnet og at somme typar journalistikk, som til dømes nyheits- og kommentarjournalistikk, er viktige for demokratiet.Eide understrekar også nødvendigheiten av at journalistikken også framover blir sett på og behandla som ein profesjon.

– Journalistar blir ansvarleggjorde og kan stillast krav til. Dei må mellom anna halde seg til Ver Varsam-plakaten. Slike krav kan ein ikkje stille til bloggarar eller brukargenerert journalistikk, seier han.

 

De sentrale klassiske journalistiske idealer som Eide her fremhever må etter min mening fastholdes både i journalistfaglig utdanning, forskning og formidling. For Mediehøgskolen Gimlekollen er disse spørsmålene også et spørsmål om verdimessig overbevisning – med utgangspunkt i vårt samfunnssyn, sannhetssyn og menneskesyn!

————-

English: There is an ongoing public debate in Norway on the role of journalism and the tasks and performance of journalists in the emerging «new media society». It seems crucial to emphasize the unique role of the journalistic profession to set the public agenda by adressing essential news as the fourth estate. This is a matter of conviction for us at Gimlekollen!