Verdidebatt: Kan vi stole på mediene?

Dagens innlegg som gjesteskribent på Verdidebatt – med tittelen Kan vi stole på mediene? – fokuserer på behovet for mediekritikk.

Her er et utdrag:

Pressens kritiske fokus på myndigheters håndtering av 22. juli er nødvendig. Like nødvendig er pressens selvkritikk og publikums mediekritikk. Medietillit og mediekritikk henger nemlig nøye sammen. Men hvordan kan vi sammen fremme mer mediekritikk?

I en interessant artikkel i Aftenposten om mediedekningen etter 22. juli, skrev sjefredaktør Hilde Haugsgjerd nylig følgende: “Leserne ønsker større åpenhet rundt redaksjonelle valg, større evne til å innrømme feil og større dristighet i å kritisere hverandre.”

Her setter Haugsgjerd fokus på tre sentrale mediekritiske anliggender for pressen, men som dessverre ofte synes å være mangelvare.

 

Les gjerne hele innlegget på verdidebatt.

 

————-

English: I published yet another article today as guest writer this and next week for www.verdidebatt.no. The title is Can we trust the media?, focussing on the need for qualified and informed media critique both within the news media and from the general public.