Mediekritikkens nødvendighet – for medier og publikum

Mediekritikkens absolutte nødvendighet for pressen ble aktualisert av Terje Angelshaug sist uke. Universitetslektoren og det tidligere leserombudet i Bergens Tidende publiserte nemlig 21/3 en bred drøfting av mediene sviktende kvalitetsarbeid på Vox Publica.

Angelshaugs artikkel er både grundig, poengtert og tankevekkkende. Helt enkelt meget lesverdig – både for pressen og for oss som har ansvar som journalistutdannere.

Vi siterer fra artikkelen:

Lesere jeg i min tid som leserombud i Bergens Tidende drøftet redaksjonell kvalitet med, var særlig opptatt av to spørsmål. For det første hvordan mediehuset selv oppfattet sitt samfunnsoppdrag og hvilke verdier det bygget sitt arbeid på. For det andre hvilke verdier, prioriteringer og faglige valg som lå til grunn for dekningen av kontroversielle enkeltsaker eller store tema. Å få svar på slike spørsmål var viktig for graden av tillit de kunne ha til avisens fremstilling av virkeligheten. En slik holdning er neppe enestående for BTs lesere …

… Da jeg var journalist, så jeg på kritikere av BT med dyp skepsis. Jeg oppfattet dem ofte som motstandere av ytringsfriheten og tilla dem ulike lumre motiver for sin kritikk.

 

Dette gir grunn for refleksjon. Jeg er overbevist om at vi som journalistutdannere må fokusere sterkere på mediekritikkens nødvendighet og hva dette betyr i praksis for journalister. Her tror jeg faktisk også vi på Mediehøgskolen har forsømt oss…

Men også publikum – altså vi alle som mediebrukere – må settes i stand til å kunne drive mediekritikk. Her ligger mye bevisstgjøringsarbeid og venter. Dette er en viktig oppgave for oss på MhG – og da ikke minst gjennom vår randsonevirksomhet Damaris Norge. Blant de mest sentrale og relevante Damaris-ressursene innenfor mediebevisstgjøring og mediekritikk finner vi Kulturvinduet og Engaging Media.

—————-

English: Many news media and journalists do not practice or appreciate qualified media critique. However, media critique is crucial for the news media itself, but also for all of us as media users. This shows the significance of key Damaris resources such as CultureWatch and Engaging Media.