Vår satsing inn mot «Gud og vitskapen» (NRK2 / DVD)

I løpet av januar 2014 sendte NRK2 den britiske dokumentarserien The God Question Series, med reprise på NRK1 i februar. På norsk fikk denne miniserien tittelen Gud og vitskapen. Serien har vakt betydelig interesse, engasjement og debatt.

Det gjelder som kjent ofte å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det gjelder ikke minst satsingen fra NLA Høgskolen og høgskolens randsonevirksomhet Damaris Norge inn mot Gud og vitskapen

For det første har vi satset inn mot serien fordi den bidrar til en en mer balansert samfunnsdebatt. Jeg har argumentert for dette i en artikkel på verdidebatt.no: TV-serien «Gud og vitskapen» – og det livssynsåpne samfunn (publisert i Vårt Land 6/1):

NRK2s nye miniserie «Gud og vitskapen» legger vekt på livssynsmessig åpenhet, balanse mellom talsmenn for ulike livssyn, samt på å få frem sentrale argumenter i debatten. Dermed illustrerer serien sentrale anliggender i det livssynsåpne samfunn.

Derfor har Damaris Norge etablert ressurssiden snakkomgud.no for den åpne samfunnsarenaen – med ressurser om TV-serien for samtale og personlig refleksjon, debatt og religionsundervisning. Siden oppdateres jevnlig. Vi håper at denne fyldige og relevante ressurssiden vil bli brukt av mange!

Serien dannet også bakgrunnen for en debatt i Litteraturhuset i Oslo 20. januar, i regi av den kristne tankesmien Skaperkraft og Vårt Land. Debatten kan sees her – sammen med en del supplerende materiale og lenker til flere andre aktuelle debatter.

For det andre har vi satset inn mot serien fordi den etter vår mening synliggjør et troverdig kristent perspektiv. Jeg har argumentert for dette i en annen artikkel på verdidebatt.no: Gud er tilbake (publisert i Vårt Land 20/1)

NRK2-serien «Gud og vitskapen» vekker engasjement. Men hvilken forskjell gjør egentlig serien – sett fra et kristent livssynsperspektiv?

…. Dermed er vi tilbake til den aktuelle TV-seriens sentrale tema: I lys av normalvitenskapens teorier og funn innenfor kosmologi, evolusjon og hjerneforskning, er Gud blitt overflødig? Min påstand er at serien illustrerer det motsatte: «Gud er tilbake» – både i form av spørsmål, argument og perspektiv.

Jeg utfylte dette i en annen artikkel, publisert samme dag (20/1) i avisen Dagen med tittelen En unik anledning:

Dermed representerer serien en unik anledning til å sette spørsmålet om Gud på dagsordenen. En slik serie kan nemlig bidra til å gi oss som kristne frimodighet til å være åpne og tydelige om vår overbevisning, vårt ståsted og vårt perspektiv. Dette gjelder i offentlig samfunnsdebatt og på sosiale medier, innenfor våre ulike fagfelt og yrkesområder, og i våre familie- og vennekretser.

Dette danner bakgrunnen for at Damaris Norge også publiserer ressurser om TV-serien for menighetsarenaen på nettsiden snakkomtro.no. Her skulle det være mye aktuelt for kristne formidlere i ulike sammenhenger – og for bibel- og samtalegrupper!

TV-serien Gud og vitskapen vil være aktuell i lang tid fremover. Ifølge NRK blir nemlig TV-serien liggende på nrk.no ut 2016 (dvs. hele rettighetsperioden). Samtidig planlegger Damaris Norge utgivelse av DVD-versjonen – som både finnes i en versjon for skolearenaen og for menighetsarenaen.