The Cape Town Commitment er nå publisert!

The Cape Town Congress har vært grundig presentert på denne bloggen, ikke minst relatert til MhGs faglige bidrag.

På forhånd formulerte jeg bl.a. følgende forventning til kongressen:

Vi lever i en tid preget av teologisk mangfold og livssynsmangfold. Derfor trenger vi alle i den evangelikale verden en felles fornyelse på Lausannepaktens grunn. Vi trenger derfor et fornyet felles fokus på evangeliet om Jesus, en fornyet felles forpliktelse på Bibelen som autoritet og en fornyet felles innvielse til evangelisering og sosialt engasjement. Jeg forventer at kongressen skal bidra til dette – gjennom forkynnelse, undervisning og dokumentet The Cape Town Commitment.

Jeg er ikke blitt skuffet, tvertimot! Noe av det aller viktigste som kommer ut av denne globale misjonskongressen er nemlig dokumentet The Cape Town Commitment, som publiseres i sin helhet idag. Dokumentet er skrevet av en internasjonal forfattergruppe – med den kjente britiske missiologen Chris Wright som hovedforfatter og norske Tormod Engelsviken som en av medredaktørene – etter omfattende konsultasjoner verden over.

Dette er et omfattende, engasjerende og utfordrende dokument som foreligger i to deler:

  • For the Lord we love: The Cape Town Confession of Faith
  • For the world we serve: The Cape Town Call to Action

 

Dokumentets første del (For the Lord we love) ble delt ut på selve kongressen i Cape Town i oktober. Dette er en ypperlig sammenfatning av klassisk kristen tro – med en klar evangelikal profil. Dermed står Bibelen, Jesus, korset, omvendelsen, misjon og sosialt engasjement sentralt. Det som særlig særpreger For the Lord we love, er den klare bibelforankringen og det tydelige og varme språket. Betegnende nok begynner del 1 med kapitlet «We love because God first loved us».

Dokumentets andre del (For the world we serve) publiseres idag. Her sammenfattes kongressens hovedinnhold med de seks dagstemaene som hovedoverskrifter. Kort sagt dreier det seg om Hele kirken med hele evangeliet til hele verden – for å bruke Lausannebevegelsens klassiske motto. Som fagansvarlig for «media and technology» – som var et av delemnene på første dagen – intervjues jeg i papirutgaven av dagens Dagen Magazinet om dokumentet med vekt på det første dagstemaet: Bearing witness to the truth of Christ in a pluralistic, globalized world.

Jeg håper at begge delene av dette viktige og utfordrende dokumentet blir mye brukt i kristen-Norge, ikke minst fordi dokumentet utfordrer til kristen helhetstenkning. Her tenker jeg både på personlige studier, i menighetsfellesskapene, for ledere på ulike nivåer og på våre faglige arenaer.

Herved er utfordringen gitt videre!

————

English: The Cape Town Commitment comes out of the Third Lausanne Congress in Cape Town, as a highly significant document. It consists of the following two parts: 1) For the Lord we love and 2) For the world we serve. Whereas the first part was handed out towards the end of the Congress in October, the second part was published today. It is a challenging document summarizing the major themes of the Congress. We may paraphrase its content as The whole church with the whole gospel to the whole world. I do recommend the document and hope that it will be used widely both for personal study and in churches, seminaries and among Christian leaders.