Personlige forventninger til Cape Town-kongressen

På søndag begynner storsamlingen om misjon i Cape Town.

Jeg har tidligere orientert om MhGs oppdrag innen «media and technology» på denne Lausannekongressen. Vi setter her fokus på tre sentrale temaer:

  • betydningen av troverdig kristent medienærvær på de felles mediearenaene i samfunnet
  • mediebevisstgjøring og mediekritikk som en svært sentral global oppgave fremover
  • mediemisjon med kreativ mobilisering av «hele kirken med hele evangeliet til hele verden»

 

På et mer overordnet misjonsstrategisk plan har jeg klare personlige forventninger til kongressen. Idag publiserte jeg derfor en synspunktartikkel i Dagen Magazinet om akkurat dette:

Forventninger til Cape Town-kongressen (Synspunkt i DM 15/10)

God lesing! 

———————–

English: There are a number of really good reasons to look forward to The Cape Town Congress with great anticipation. This includes the need to refocus together as evangelicals involved in global mission, the need to let the vital evangelical church  in the Global South lead the way forward in global mission, and the possibility of forming new strategic global partnerships and networks in global mission.