Studiestart på MhG i fusjonsmodus

Nytt studieår venter – også for oss på Mediehøgskolen Gimlekollen.

Naturlig nok er oppstarten av det nye studieåret – og hele vår institusjon – preget av vår pågående fusjonsprosess med NLA Høgskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate:

  • Rektor Bjarne Kvam (NLA) er taler på vår formelle åpning torsdagen 16/8.
  • Vi er nå i en spennende, krevende og intens mellomfase – mellom pdes formelt fusjonsvedtak (april-12) og opprettelsen av Lokut som felles kvalitetsorgan (juni-12) og pdas ekstraordinær GF (november-12) og formelt fusjonstidspunkt (1/1-13) for det «nye» NLA.
  • Med opprettelsen av «Lokut» (Lokalt organ for kvalitet i utdanning) som nytt formelt felles kvalitetsorgan (oppnevnt av styret for NLA Høgskolen AS), har MhG nå ved årets studiestart kunnet iverksette viktig videreutvikling av våre studietilbud, noe som igjen har sitt utgangspunkt i et langsiktig faglig utviklingsarbeid ved MhG.

 

Sistnevnte inkluderer umiddelbar iverksettelse av en rekke justerte / reviderte studietilbud. Formelt skjer dette altså – gjennom Lokut – ved MhG som fremtidig studiested (fra 1/1-13) innenfor NLA Høgskolen AS. Vi kan her nevne følgende faglige nyvinninger:

 

——-

English: It is time to start a new academic year at Gimlekollen School of Journalism and Communication. Our whole institution is marked by and committed to the ongoing merger process with NLA University College (Bergen) and Evangelical Lutheran University College (Oslo). The merger process enables us to initiate a number of strategic curriculum revisions within our various academic fields at Gimlekollen as a future NLA University College campus.