Samtid, spørsmål og innvendinger

Det er et privilegium å være seminarholder i dag på årets Ung Landsmøte (UL) – med det aktuelle temaet «Samtid, spørsmål og innvendinger».

I programmet for UL 2012 introduseres dette seminaret om kristen apologetikk på følgende måte:

Folk flest i dag vet lite om kristen tro. Mange virker som de ikke har noe følbart behov for evangeliet om Jesus. Derimot møter vi stadig flere spørsmål, innvendinger og myter, som vi må ta på alvor når vi deler vår tro på Jesus med andre. Det betyr både at vi må kunne gi ærlige svar på ærlige spørsmål og samtidig kunne stille åpne og sentrale spørsmål tilbake. På dette seminaret står spørsmålet om Bibelens troverdighet og aktualitet sentralt.

 

Her er noen tips for fordypning – i møte med noen aktuelle spørsmål, innvendinger og myter:

  • «Hvorfor tro på akkurat Jesus – og hva betyr denne troen i praksis?» Tankevekkende svar gis av Os Guinness i videointervjuet «Why I Believe«.
  • «Hva med det onde og lidelsen…?» Lytte gjerne til mitt seminar fra UL 2010 om dette temaet.
  • «Kan vi stole på hva Bibelen sier om Jesus?» Mange grunner for Bibelens troverdighet presenteres her av Stefan Gustavsson.
  • «Er ikke kristen tro bare en psykologisk krykke?» Nei! sier Alister McGrath.
  • «Vitenskapen er i konflikt med religion og med kristen tro.» John Lennox forklarer hvorfor dette er er en seiglivet myte.

 

Ellers anbefales de aktuelle ressursene på Snakkomtro varmt. Her finnes det ikke minst mange opplegg, artikler og foredrag om relevante apologetiske temaer. Snakkomtro fungerer også som viktig ressursside for Uncover.

Så bør også det rykende ferske praktiske KL-emnet om kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv nevnes i denne sammenhengen, med bl.a. Ut av saltbøssa og Uncover som pensum. Og med bl.a. Stefan Gustavsson og Becky Pippert som foredragsholdere på innføringsdagene 20.-22. september i Oslo. Les mer om KL104 (20 studiepoeng) her!

 

——-

English: I have the privilege to present a seminar today on Christian apologetics at the national youth festival UL 2012 outside Stavanger (Norway). Among the plenary speakers are Becky Pippert and Rachel and Jason Gardner.