Kristen apologetikk i vår samtid

Ethvert religiøst og sekulært livssyn har sin apologetikk og sine apologeter. Det gjelder selvsagt også kristen tro. Faktisk har den kristne apologetikken tradisjonelt hatt en meget sentral historisk rolle,  enten vi nå tenker idehistorisk, kulturhistorisk eller kirkehistorisk.

Ikke minst på denne bakgrunn er det et privilegium å være foredragsholder idag på IMFs arbeidermøte i Bergen med det sentrale temaet Kristen apologetikk i vår samtid – hva, hvorfor og hvordan.

Den interesserte kan finne foredraget her: 2012-01 IMF Arbeidermøte—Kristen apologetikk og som lydfil her.

For den som ønsker å fordype seg i apologetikkens spennende verden, anbefales særlig følgende ressuser:

 

God apologetisk fordypning!

 

——————-

English: It is both a privilege and a pleasure to be guest speaker today at the national workers gathering in Norwegian Inner Mission Society, with the significant and highly relevant topic Christian apologetics in today’s world.