«På jakt etter 5 x K» – Velkomsthilsen til nye MhG-studenter

Idag har vi gleden av å hilse ca 90 nye studenter velkomne til studier ved Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG), med journalistikk som det største studiet.

I den anledning hadde jeg en hilsen til de nye studentene der jeg bl.a. delte følgende tanker:

Som nye MhG-studenter innenfor journalistikk, mediefag og kommunikasjon tør jeg å påstå at dere er på jakt etter «3 x K»

  • Dere er på jakt etter kunnskap – og kunnskap om journalistikk, medier og kommunikasjon er etterspurt i dagens samfunn!
  • Dere er på jakt etter kvalifikasjoner – og praktisk kompetanse og yrkeskvalifikasjoner innenfor journalistikk, mediefag og kommunikasjon er viktig ballast videre i livet!
  • Dere er på jakt etter kreativ utfoldelse – noe som er et priviligium og en mulighet innenfor fagfelt som journalistikk, mediefag og kommunikasjon!

… Men i tillegg får dere «to andre K-er» på kjøpet :

  • Dere vil få et møte med kritisk tenkning – en grunnleggende holdning som bør særprege all høyere utdanning! Spør derfor alltid «hvorfor?» – og ikke bare «hva?»…
  • Dere vil møte en høgskole med kristen profil – noe som kanskje er en ny erfaring for en god del av dere. Vi knytter dermed tilbake til at klassisk kristen tro skapte de første europeiske universitetene. Et kristent menneskesyn inspirerer og motiverer oss her på MhG. Vårt ønske er åpenhet og tydelighet – i gjensidig respekt og gjensidig utfordring.

————–

English: Today, we had the privilege of wishing around 90 new students welcome to Gimlekollen. In my welcome speech to the new students, I pointed out that they are probably looking for a personal increase in knowledge, competences, and creativitity . We look forward to hopefully meeting these expectations, in the context of promoting critical thinking and being open about our Christian worldview foundation.