Et stort behov for kompetente, troverdige og uavhengige journalister

Hvorfor er det forsatt et stort behov for kompetente, troverdige og uavhengige journalister?

La meg nevne tre av de mest sentrale grunnene i den aktuelle mediesituasjonen:

  • I møte med en voksende medieflom,  ikke minst på nettet, trenger vi troverdige journalister som kan være våre portvakter til sakssvarende og relevant informasjon.
  • I møte med en voksende informatør- og kommunikasjonsbransje i politikk, næringsliv og organisasjonsliv, trenger vi troverdige journalister som kan drive kritisk og undersøkende redaksjonell virksomhet.
  • I møte med det politisk korrekte, det selvsagte og det trendy, trenger vi troverdige journalister som kan stille uventede spørsmål, komme med alternative perspektiver og tøre å være motkulturelle når dette er berettiget.

 

Behovet for slike journalister er én av grunnene til at vi gleder oss til å starte opp enda et nytt studieår ved Mediehøgskolen Gimlekollen – med bachelorgraden i journalistikk som vår største utdanning. Dette er strategisk samfunnsbyggende virksomhet, der vi lar oss inspirere og motivere av et kristent menneskesyn.

————

English: There is a real need for competent, credible and independent journalists. We need such journalists as gate-keepers to relevant information, as independent investigors, and as alternative voices.