Media Engagement as a Lausanne Theme

NOTM_omslag1-2-2011_nett(1)

Media engagement has been a recurring missiological theme throughout the history of The Lausanne Movement.

I present an overview and analysis of that history in my article «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement«, which was published in Norwegian Journal of Missiology in June 2014.

The journal has now made previous volumes available online, including my article.

 

Abstract

Media engagement has been a central missional theme throughout the history of The Lausanne Movement. This article explores the strategic theme in key Lausanne documents, with an emphasis on the recent reflective process related to The Cape Town process and The Cape Town Commitment. This process resulted in an identification of «media awareness, media presence, and media ministries» as three signficant foci for media engagement. A conceptual framework for the three foci is introduced, followed by an outline of theological, missiological, and apologetic foundations. Subsequently, key strategic aims are identified for the three media foci, in order to bear witness to Jesus Christ and all his teaching in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas.

For an introduction to The Lausanne Movement, see either the attractive new website or the Regnum volume (now available as a free download).

———–

Norwegian: Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap publiserte i juni 2014 min artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement». Artikkelen, som gir en presentasjon og analyse av medieengasjement som missiologisk tema i Lausannebevegelsen, er nå tilgjengelig online.

Redaktør Kristin Norseth presenterer artikkelen slik:

Den digitale revolusjonen er over oss. Internett og sosiale medier, bredbånd, satelitt- og mobilteknologi endrer tradisjonelle medier og formidlingsformer og har demokratiserende, fragmenterende, pluraliserende og globaliserende effekter. Dagens misjonsbevegelse bør verken overse eller ta lett på utviklingen, men arbeide strategisk med å møte de utfordringer og muligheter utviklingen stiller den kristne kirke overfor. I sin artikkel «Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement» gir førsteamanuensis  Lars Dahle ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen et bidrag til å reflektere over dette. Det skjer med utgangspunkt i dokumenter som er blitt til i en internasjonal sammenheng, den evangelikale Lausanne-bevegelsen. Viktigst i denne sammenhengen er The Cape Town Commitment (2011). Der identifiseres tre satsningsområder (Media awareness, Media Presence og Media ministry) som Dahle behandler implikasjonene av. Bl.a. ser han «media literacy» og «media critique» som viktige nøkkeloppgaver i kirkenes og misjonens arbeid.»

(Updated 26th January 2015)