I fokus: En annerledes studiestart

Denne uken er det studiestart på alle landets høgskoler og universiteter. Det fryktelige terrorangrepet 22. juli kaster sine mørke skygger også her. Studentene vi tar imot, har gjennom nyhetsmedienes massive dekning møtt terrorens blinde vold, attentatmannens totalitære ideologi og manges store sorg. Altfor mange er også dypt personlig berørt.

Samtidig har de siste ukene på en sjelden måte synliggjort mange unge menneskers sterke idealisme og livsmot midt i det aller mørkeste. Nordahl Griegs vakre dikt “Til ungdommen” står som sterkt symbol for denne livsholdningen. Dette gjør dypt inntrykk, ikke minst på alle oss som har det privilegiet å arbeide med ungdom til daglig.

Vi som har vår tjeneste på de kristne høgskolene har en særlig oppgave i å møte nye og gamle studenter som medvandrere. Vår vilje til å lytte med innlevelse og respekt til ofte dyrekjøpte livserfaringer hos unge er et helt nødvendig utgangspunkt for å kunne formidle vårt kristne livssyn med integritet.

Med 22. juli som bakteppe, har vi noe avgjørende viktig å formidle. Realismen i det kristne menneskesynet gir et unikt perspektiv for å kunne forstå både de aller mørkeste og de aller lyseste sidene i et menneskesinn. Bibelen bekrefter ondskapens og Den Ondes realitet. Kristi oppstandelse gir håp i møte med døden. Ifølge kristen tro, er vi kalt til å bekjempe alle destruktive krefter, både på samfunnsarenaen og menighetsarenaen.

For oss som har vår tjeneste på Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG) har de siste ukenes tragiske hendelser også bekreftet hvor strategiske våre ulike studietilbud er. Behovet for troverdige journalister er sterkt synliggjort, samtidig som behovet for å forstå de sosiale medienes viktige rolle, trer tydelig fram. Interkulturell kommunikasjon er avgjørende i et multikulturelt samfunn, og for kristne formidlere er kompetanse i livssyn og apologetikk vesentlig.

Det er også to andre grunner til at årets studiestart er annerledes for MhG, nemlig jubileumsmarkering og fusjonsprosess. I år runder vi 30 år. Gimlekollen ble skapt gjennom dristig kristent entreprenørskap. Vår fagprofil plasserer oss midt i samfunnet – og samtidig som kompetanseleverandør for kristen-Norge.

Felles vilje til entreprenørskap og strategisk nytenkning preger også de pågående fusjonsforhandlingene med NLA Høgskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate. Til syvende og sist vil en slik fremtidig institusjon måtte prøves på vår vilje og evne til å la kristen tro prege fag, yrke og miljø på en naturlig og tydelig måte.

 

(Blogginnlegget ovenfor er publisert som «I fokus»-artikkel i Dagen 15/8.)

———-

Jeg anbefaler også:

———–

English: My column in today’s Christian daily Dagen focusses on the challenges of starting a new academic year in the shadow of the horrific 22nd July events. For us working at confessional Christian university colleges, there is a real need to balance wisely between listening to life-stories in real empathy and sharing a classical Christian perspective on humanity, evil and hope.