Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

Neste uke tropper et historisk høyt antall nye studenter opp på universiteter og høyskoler i hele landet. For mange vil årets studiestart være preget av terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

– Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskaplig metode og meningsbryting er kjerneverdier i høyere utdanning og forskning. Dette er også verdiene som skaper motvekt mot fordommer og kunnskapsløshet som kan ende opp i frykt og hat, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

– Høyere utdanning er en modningsprosess der studentene får tilgang til og tilegner seg forskningsbasert kunnskap. Dette skjer gjennom en utvikling der argumenter brytes og studentene får opplæring i å forstå forskjellige perspektiver og ståsteder.  Det vil være riktig å satse enda sterkere på disse grunnverdiene ved universitetene og høyskolene, understreker Aasland.

(Utdrag fra pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 11/8-11.)

Dette er viktige ord i rett tid fra vår statsråd. Uttalelsen synliggjør behovet for åpen og kritisk utdanning, forskning og debatt.

Her er det også avgjørende viktig at både aktive og latente livssynsmessige og verdimessige premisser klargjøres og drøftes. I dette pluralistiske bildet er det også en legitim plass for våre private høgskoler med et kristent grunnperspektiv, forutsatt at vi opprettholder samme faglige kriterier og kvalitet som andre institusjoner innenfor uh-sektoren.

—————-

English: The Norwegian senior cabinet minister on higher education and research Tora Aasland emphasized today in a press release the increasing need for research-based knowledge, critical reflection and open discussion in the academy to counter dangerous attitudes based on hatred and bias.