Gjestetaler for Norea: Bibelsk realisme og misjon i 3D

Den tradisjonsrike Noreauken går av stabelen i Lyngdal også dette året (7-11/3). Det er et privilegium å være gjestetaler for Norea på søndagen, både under gudstjeneste i kirken og på kvelden i bedehuset. Ikke minst fordi Mediehøgskolen Gimlekollen hadde vært utenkelig som institusjon uten Norea som historisk bakgrunn!

Denne søndagens prekentekst handler om Jesus som «helbreder en gutt med en ond ånd» (Markus 9:14-29). I møte med en slik tekst gjør vi klokt i å reflektere over C S Lewis sitt kjente og tankevekkende utsagn i Djevelen dypper pennen (The Screwtape Letters):

There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight.

 

Søndagkveldens tema er «Utrustet for misjon i 3D», med en annen av søndagens tekster i fokus, nemlig Ef. 6,10-18 om «Guds fulle rustning». I klassisk kristen prekentradisjon er denne teksten ofte blitt brukt, på grunn av sin billedrikedom, sitt pregnante teologiske innhold og sin hverdagsrealisme.

 

————-

English: Norea Media Mission has an annual series of meetings in the small town of Lyngdal in the very southern part of Norway. It is my privilege to be guest speaker in this traditional «Norea week». The sermon in the Sunday morning service has a focus on the need for biblical realism (see the quote by C S Lewis above!), whereas my talk in the Sunday evening meeting is on being properly equipped for «mission in 3D«.