Et steg nærmere en nasjonal, kristen høgskole …

Det begynte i januar 2011 med noen sentrale visjoner og en sonderingsfase. Så fortsatte det med konstruktive forhandlinger… Vi snakker her selvsagt om den pågående fusjonsprosessen mellom NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) og Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG).

Idag gikk følgende pressemelding ut fra NLA:

Et steg nærmere høgskolefusjon

Styrene for NLA Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen anbefaler overfor sine eiere å vedta fusjon mellom de tre høgskolene i vår, med virkning fra 1. januar 2013. Den nye nasjonale høgskolen vil ha en konstituerende generalforsamling i november.

Det ble klart etter at de tre hadde parallelle styremøter og felles samtaler i går. Fusjonsspørsmålet behandles i NLA Høgskolens generalforsamling i april, etter at eierne av de to andre høgskolene har behandlet saken.

– Med en fusjon vil den verdibaserte høgskolen få en sterkere stemme i det offentlige rom og flere studenter vil få mulighet til å ta sin utdanning på en høgskole der danningsperspektivet i utdanningen er satt sentralt, sier rektor ved NLA Høgskolen, Bjarne Kvam.

De tre høgskolene vil bruke tiden fram mot april på å klargjøre juridiske og økonomiske spørsmål knyttet til fusjonen. I tiden fram til konstituerende generalforsamling og iverksetting vil høgskolene arbeide med å få på plass felles formelle organ og systemer, blant annet systemer for studentdemokrati og kvalitetssikring.

 

Presseoppslag om saken:

 

… og her kan du lytte til et intervju med GIMRA om saken: GIM_høgskoler-fusjon

 

———–

English: Gimlekollen is now definitely moving closer towards a merger with NLA University College and Evangelical Lutheran University College Oslo.

This is clear after a key meeting in Bergen yesterday between the Boards of the three institutions, where it was decided to recommend the following time schedule for the respective owners: (1) a formal decision regarding merger in April 2012, (2) a formal decision regarding the name, the statutes and the Board members in November 2012, and (3) a formal institutional merger from the 1st of January 2013.