MhG, HiS og NLA – hvorfor gå sammen i en ny og fusjonert høgskole?

Høgskoler søker sammen heter det i dagens felles pressemelding fra Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG), Høgskolen i Staffeldsgate (HiS) og NLA Høgskolen (NLA):

 

Visjonen bak dette felles initiativet er å skape en ny og fusjonert høgskole av våre tre institusjoner, der vi samtidig viderefører mest mulig av nåværende identitet og profil som tre ulike studiesteder. Lykkes vi med en slik nyskapende modell, kan jo dette åpne for at også andre samarbeidspartnere (som eventuelt måtte ønske det!) blir med på kortere eller lengre sikt.

Sett fra mitt perspektiv synes det å være fire klare grunner til at en slik fusjon er ønskelig:

  • Politiskfordi en slik fusjonsprosess er i tråd med føringene om «SAK» (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon)
  • Strategisk – fordi vi gjennom en slik fusjon sammen kan bli en sterkere samfunnsaktør, som bidrar med et klassisk kristent perspektiv innenfor våre ulike fagfelt og profesjoner (Dette er uten tvil det viktigste!)
  • Faglig – fordi vi gjennom en slik fusjon sammen kan få et større fagmiljø, en bredere fagportefølje og en spennende faglig fleksibilitet
  • Økonomisk – fordi vi gjennom en slik fusjon (med en rekke mulige fellesfunksjoner) sammen blir mer solide og mindre sårbare

 

I første omgang skal en utredning om denne saken leveres til våre respektive eiere innen 1/4 – og så håper vi at visjonen kan realiseres innenfor et rimelig raskt tidsperspektiv. Sammen kan vi forhåpentlig skape noe fremtidsrettet og dynamisk …

For mer om denne saken, hør gjerne følgende intervju (med Ellen Sørlien i Norea):

——————

For øvrig er denne saken nå ute i en rekke nyhetsmedier, deriblant Vårt Land og Fædrelandsvennen:

——————

English: We are announcing publicly today that Gimlekollen School of Journalism and Communication is entering discussions about a possible merger with two other evangelical university colleges, i.e. NLA University College (Bergen) and Evangelical Lutheran University College (Oslo). The key idea is to seek to create a larger higher education institution («university college») with a shared new identity and with three local distinctives (i.e. cultures/campuses).