Wikileaks og journalistiske bragder

Wikileaks er fortsatt svært sentralt i nyhetsbildet. I et tidligere blogginnlegg fokuserte jeg på Wikileaks som journalistisk utfordring.

Dagens synspunktartikkel i Fædrelandsvennen av min gode MhG-kollega førstelektor Kåre Melhus er en ypperlig oppfølging. Ikke minst vektlegging av at den klassiske journalisten er viktigere enn noen gang:

Et kjennetegn på stoffet som er tilgjengelig på internett, er at leseren må være sin egen redaktør. Kildekritikken, analysen og vurderingen må man selv stå for. Volumet av tilgjengelig materiale er enormt. Kvaliteten på det som ligger på nettet varierer også mye. Derfor er den klassiske journalisten viktigere enn noen gang. Hans / hennes oppgave er å sortere, veilede og formidle. Risikoen for å bli lurt er ikke mindre på nettet enn den er i statsforvaltningen. Derfor må man holde tinga rett i munnen, og skjelne mellom hacking og journalistikk.

På MhG er vi derfor opptatt av journalisters strategiske rolle som portvakter, samfunnskritikere og formidlere, ikke minst i møte med nettet.

Det anbefales for øvrig å lese artikkelen i sin helhet (publisert her etter tillatelse fra forfatteren):

————–

English: Wikileaks is still on the agenda in the news. My esteemed Gimlekollen-colleague Kåre Melhus published a valuable commentary article on Wikileaks and journalism in today’s Fædrelandsvennen (the regional newspaper), where he argues that the classical news journalist is as relevant as ever.