Vitenskapsåret 2011 – «Gud lever i aktuell forskning»

Statsråd Tora Aasland har akkurat lansert «Vitenskapsåret 2011» med fokus på de store spørsmålene.

Slik presenteres dette spennende initiativet: 

«I 2011 er det 200 år siden Universitetet i Oslo ble grunnlagt. Det vil si at det er 200 år siden vitenskapen for alvor ble institusjonalisert i Norge. Som leder av det offentlige forsknings-Norge og på vegne av regjeringen ønsker jeg å bruke 2011 til å stille de store spørsmålene. I forskjellige formater og på forskjellige steder rundt i landet vil jeg invitere til flere arrangementer i løpet av året under overskriften Vitenskapsåret 2011, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland».

Forhåpentligvi bidrar dette initativet til å synliggjøre mangfoldet av teorier, perspektiver og ståsteder i et demokratisk samfunn. I tilfelle kan dette åpne for spennende samfunnsbidrag fra troverdige fagpersoner med et klassisk kristent perspektiv på vitenskap, fag og yrke.

I denne sammenhengen er det interessant å merke seg det aktuelle bidraget fra representanter fra den kristne tankesmien Claphaminstituttet i Sverige, publisert som Brännpunkt-artikkel 25/1 i Svenska Dagbladet. Tittelen er «Gud lever i aktuell forskning«. Vi siterer:

De svenska universiteten bildades en gång med en självklar bas i den kristna tron. Förnuftet och vetenskapen betraktades som verktyg för att bättre kunna förstå den värld som Gud skapat och placerat människan i. Dagens sekularister vill gärna påskina att förnuftet nu har frigjort sig och idag står helt frikopplat från den religiösa tron. Två doktorsavhandlingar som lagts fram i januari i år pekar på något helt annat…

Artikkelen anbefales for videre lesing – her skulle være nok av politisk ukorrekte perspektiver til å reflektere over.

——————–

English: The Norwegian senior Cabinet minister for higher education and research has proclaimed 2011 as «The Year of Science», with a focus on «the big issues». This may open up for an exploration of various values, ideas and perspectives, including classical Christian contributions on the academic enterprise.