Viktig livssynsdebatt på UL2011

Debatten på UL2011 mellom Stefan Gustavsson og Lars Gule om menneskesyn og menneskeverd fikk mye medieomtale på forhånd.

Debatten var interessant, engasjerende og balansert – under god ledelse av sjefredaktør Tom Hetland i Stavanger Aftenblad. Flere unge UL-deltakere kommenterte til meg etterpå at «selv om en jo måtte konsentrere seg (!) for å følge med, så var det både «trosstyrkende og lærerikt».

Debatten samlet (anslagsvis) 2000 i Amfiet og var samtidig streamet (via live.norea.no). Hele debatten vil (forhåpentligvis!) bli gjort tilgjengelig her. I tillegg vil det også bli laget et opplegg for videre refleksjon og samtale på Damaris-siden snakkomtro.

Hvorfor var det både viktig og naturlig for MhG å være initiativtaker og medarrangør for denne debatten? Her er det viktig å kunne ha flere tanker i hodet samtidig! Jeg vil her fremheve noen viktige momenter, både fra et generelt samfunnsperspektiv og fra et kristent apologetisk perspektiv.

Fra et samfunnsperspektiv var denne debatten viktig av flere ulike grunner. I dagens ivssynsmangfold trenger vi mer av gjensidig respekt, mer av gjensidig forståelse, og mer av gjensidig dialog. I kjølvannet av terrorangrepet er kampen for en åpen dialog blitt enda viktigere. Men dersom livssynsdialogen skal være åpen og sakssvarende, må den også inkludere saklig debatt og gjensidig kritikk. Dette behovet trenger vi å løfte tydelig frem i dag!

Debatten i Kongeparken Amfi mellom Lars Gule og Stefan Gustavsson var i realiteten en debatt mellom to apologeter for hver sitt livssyn. En strukturert debatt er en naturlig arena for slik gjensidig apologetikk. Men dessverre er slike debatter en mangelvare i våre nordiske samfunn. Det vekker derfor stor respekt at NLM Ung og IMF Ung som festivalarrangører ga denne livssynsdebatten en slik prominent plass på en av de Norges største kristne ungdomsfestivaler!

Men også fra et kristent apologetisk perspektiv var denne debatten viktig. For mange kristne var debatten første gangen man faktisk møtt en reflektert kristen representant som kunne argumentere offentlig for troverdigheten og relevansen for klassisk kristen tro og etikk. Dette illustrerer at redelig kristen apologetikk er mulig. Samtidig kan en hente mye innsikt fra selve innholdet i debatten, ikke minst om likheter og kontraster mellom et kristent og et sekulærhumanistisk menneskesyn. Et nøkkelspørsmål i debatten var hvorvidt mennesket har iboende verdi (ifølge kristen tro, som skapt i Guds bilde) eller menneskets verdi er et resultat av en sosial overenskomst eller kontrakt (ifølge sekulærhumanismen, som reflekterende åndsvesen).

Til slutt er det viktig å notere at begge debattanter understreket at det fremover er behov for å oppdage flest mulig områder der aktive kristne og humanetikere kan stå sammen i praksis for å verne menneskeverdet. Samtidig var debattantene enige om at vi ikke må tildekke forskjeller mellom de to livssynene, enten dette gjelder menneskesynets innhold, begrunnelse eller anvendelse.

 

PS. Ellers anbefales også blogginnlegget om debatten av IMF-generalsekretær Erik Furnes (Hvorfor skal en humanetiker få mikrofonen under UL?) og kommentaren av leder i Ungdom & Medier Eivind Algrøy (Respektfull livssynsdebatt).

———-

English: This weekend a public debate was arranged at UL2011, an annual national evangelical youth festival in Stavanger, between Christian apologist Stefan Gustavsson and the secular humanist Lars Gule. It attracted considerable media attention and around 2000 young people gathered to hear an engaging and stimulating debate on human dignity.