Verdidebatt: «Knuse, bevise eller begrunne?»

I forlengelsen av oppslag i Dagen og Vårt Land om den kristne apologeten Bill Craigs besøk i Norge, har jeg idag publisert innlegg på verdidebatt.no med tittelen Knuse, bevise eller begrunne? Innlegget fokuserer på holdninger i livssynsdebatten generelt og i kristen apologetikk spesielt.

Les mer her.

 

————-

English: Following on from reports in the Christian daily newspapers Dagen and Vårt Land on apologist William Lane Craig’s visit to Norway recently, I published a blog post today in a leading Norwegian public debate site called Verdidebatt on the need to reflect on our mutual attitudes and arguments in a highly pluralistic society.