Verdidebatt: Det multikulturelle som ressurs

Som gjesteskribent denne og neste uke på www.verdidebatt.no har jeg idag publisert innlegget «Det multikulturelle som ressurs»:

Den fryktelige terrorhandlingen 22. juli var et dramatisk angrep på det multikulturelle samfunnet. Derfor trenger vi inkluderende, respektfulle og tydelige fellesskap. Kan det tenkes at kristne forsamlinger faktisk har en sentral rolle å spille her?

 

Innlegget var inspirert av et besøk i All Souls Church i London som del av studieturen i kommunikasjon og livssyn. Denne menigheten har følgende tankevekkende motto: «Growing an international fellowship to reach a multicultural society for Christ».

Les innlegget her.

————–

English: I have been invited as a guest writer for this and next week at the recognized Norwegian debate site www.verdidebatt.no. My first piece is about the multicultural society as a resource, inspired by a recent visit to All Souls Church.