Tro på tre nivåer

Hva er egentlig tro? Kan det tenkes at trosantakelser finnes på flere nivåer? Dette er særlig aktuelt i forhold til spørsmål rundt tro/fag, tro/vitenskap og tro/yrke.

I forbindelse med debatt-tråden Er det Dawkins som har en blind tro?Verdidebatt, formulerte jeg en kommentar (Behovet for aksiomkritikk) som fokuserte på behovet for tro / postulat / aksiom på tre ulike nivåer:

 

  • Det jeg her kaller nivå 1 er postulat / antakelser innenfor vitenskapen, som jo … bør være plausible. Ellers har ikke vitenskapelige resonemang noen særlig troverdighet!
  • Det vi så kan kalle nivå 2 er postulat / trosantakelser som ligger til grunn for vitenskapen. For eksempel at det finnes en objektiv verden som kan undersøkes empirisk, at mennesket kan undersøke denne objektive verden på en meningsfull måte og at det derfor er mulig til å etablere korrespondanse (samsvar) mellom den objektive verden som utforskes og det utforskende mennesket som subject.
  • Det jeg så her vil kalle nivå 3 er troen på den ytterste virkelighet. I Dawkins tilfelle er det (som Lennox sier) universet og (natur)vitenskapen som representerer den ytterste virkelighet. Her er det altså tale om en (naturalistisk) tro vitenskapen som veien til livets mening.

 

Jeg er her inspirert dels av den fruktbare utforskingen av trosbegrepet i John Lennox Gunning for God (se særlig kapittel 1), og dels av vektleggingen på troselementet i livssynsbegrepet slik vi for eksempel finner det aktualisert i Margunn Serigstad Dahles Spor av tru i ei tenåringssåpe? (med John Nome og Aksel Smith som sentrale premissleverandører).

 

—————

English: It seems fruitful to distinguish between «faith» at three different levels, especially in relation to faith and science: 1) faith in various hypotheses and theories within the natural and human sciences, 2) basic faith commitments underlying and underpinning the scientific / academic endeavour, and 3) personal faith commitments on the worldview level. This distinction is inspired by reading such recent contributions as Gunning for God by John Lennox.