«Tro, håp … og Hollywood»

Dette er den treffende tittelen på en informativ og tankevekkende reportasje i marsnummeret av Aftenpostens månedsmagasin Innsikt. (Reportasjen er for øvrig tidligere publisert i Aftenposten 28.01.2011.)

Vi siterer fra reportasjen:

Den utbredte oppfatningen er at samfunnet blir stadig mer sekularisert. Stadig færre går på gudstjenester, skolene tømmes for religiøse markeringer, mens radioforkynnelsen lever en utsatt tilværelse på NRK inntil videre.

Men religiøsiteten forsvinner ikke. Den dukker isteden opp i form av hudpleieprodukter kalt Angels & Demons, filmer bygget rundt religiøse urfortellinger, TV-programmer om ånder og Grand Prix-sanger om Gud.

–Veldig mye av det folk ser som sekularisering, innebærer i realiteten at religionen flytter et annet sted. For folk flest er det gjennom populærkulturen, i filmer, bøker og musikk, man møter religion, sier Dag Øistein Endsjø (42), professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

 

Bakgrunnen for denne reportasjen er at Endsjø sammen med førsteamanuensis Liv Ingeborg Lied (MF) nylig har gitt ut boka Det folk vil ha. Religion og populærkultur.

Boka – som har fått stor oppmerksomhet i ulike medier – er interessant av flere grunnerFor det første utfordres sekulære analyser av vår samtid og og dens mangfoldige populærkultur. For det andre påvises det fruktbare i å utforske religiøse livssynsperspektiv i møte med populærkulturelle budskap. For det tredje synliggjør boka relevansen av aktuelle Damaris-ressurser om populærkultur (se her! – og www.kulturvinduet.no).

———————

English: A recent book in Norwegian on religion and popular culture has been highlighted by various media. This book challenges secular understandings of popular culture, shows the fruitfulness of searching for religious perspectives in the media messages of popular culture, and indirectly points to the importance of Damaris resources on popular culture.