Sosiale medier i misjonens tjeneste

Idag publiserer Dagen Magazinet min I fokus-artikkel om den banebrytende bruken av sosiale medier i forbindelse med den kommende Cape Town-kongressen.

Ikke minst gjelder dette utformingen av den pågående globale nettsamtalen The Lausanne Global Conversation, der jeg selv deltar som blogger med fokus på temaområdene medienærvær, mediebevisstgjøring og mediemisjon .

Den aktuelle DM-artikkelen kan også leses her:

——————

English: This blog post contains my column on the use of social media in relation to the upcoming Cape Town Congress 2010, with specific reference to The Lausanne Global Conversation.  The column is published today in the Norwegian daily Dagen Magazinet.