Recommended: Key media awareness resources

As someone highly committed to the global need for media awareness and critique resources, it is a real joy for me to see the gradual development of relevant and significant material at Engaging Media.  

So far, this resource page (still in its soft launch phase!) includes the following key resources:

 

Highly recommended!

Engaging Media was launched in the context of The Cape Town Congress.  The further development of this site will also include relevant resources for media engagement in family, work, church, and school contexts. 

——————

Norsk: Behovet for praktiske ressurser for mediebevisstgjøring og mediekritikk er enormt – ikke minst i et globalt perspektiv. I forlengelsen av Cape Town-kongressen lanseres nå ressurssiden Engaging Media gradvis, med en rekke relevante ressurser i møte med de mange mediebudskapene som daglig omgir oss. Fremover vil dette også inkludere ressurser for familie-, jobb-, kirke- og skolearenaene.