Pionér innen tro-fag får kongens fortjenestemedalje i gull

Det er idag en stor glede å få gratulere NLA-professor Gunhild Hagesæther med Kongens fortjenestemedalje i gull.

Gunhild er en meget aktiv pensjonist. Noe som ikke minst viser seg i at hun for tiden leder NOKUTs sakkyndige utvalg for vurdering av alle førskolelærerutdanninger i Norge. Men også i det faktum at hun siden 2007 er MhG-styremedlem!

Gunhild Hagesæther har på flere avgjørende måter vært en pionér innen tro-fag.

La meg nevne to slike områder:

– Innenfor pedagogikk som disiplin har Gunhild vist som lærer, forsker og forfatter hvordan det både er mulig og fruktbart med et klassisk kristent menneskesyn som verdimessig grunnlag og faglig perspektiv. Noe som ikke er mindre aktuelt i andre disipliner og fagfelt, slik som f.eks. MhGs egne fagområder (journalistikk, mediefag og kommunikasjon).

– Gjennom ledelses-, utvalgs- og styrearbeid har Gunhild samtidig kjempet for de private verdibaserte høyskolenes berettigede og unike plass som aktører innenfor uh-sektoren. Gjennom strategisk innsikt, faglige kompetanse, kristen integritet og et vinnende vesen har hun på en avgjørende måte bidratt til å skape et livssynsmessig og verdimessig handlingsrom for høgskoler som NLA og MhG.

La meg også legge til at Gunhild har vært en viktig rollemodell for mange unge kristne kvinner – ikke minst fordi hun på en naturlig måte forener høy faglighet og ekte Jesus-begeistring.

Vi gratulerer så mye med en velfortjent utmerkelse!

———————

English: This blog post is written to congratulate one of Gimlekollen’s Board Members, professor emeritus Gunhild Hagesæther on receiving The King’s Gold Medal today for her outstanding achievements as professor in education. She is a pioneer in many areas of faith and learning and combines a high academic standard with a warm-hearted evangelical faith.