Møte med medier og misjon i Peru

Tre fascinerende og meningsfylte uker i Peru ligger bak – med et mangfold av inntrykk.

Det var et privilegium å være på undervisningsoppdrag for NLM Utland i tre ulike sammenhenger i Arequipa. Vi begynte med to dagers mediekurs på det teologiske seminaret (SETELA), med fokus på «den tredelte medieutfordringen fra Cape Town».  Deretter hadde vi et dagskurs om sosiale medier og populærkultur for ungdommer i lokale menigheter og andre interesserte.  Til slutt medvirket vi med bibelundervisning og temasamlinger på den årlige misjonærkonferansen for Peru og Bolivia.

(Mediekurs på SETELA. Fotograf: Helge Dagsland)
(Mediekurs på SETELA – med tolk Margrethe Bakke. Fotograf: Helge Dagsland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under besøket i Peru satte vi særlig stor pris på de varmhjertede møtene med misjonærfellsskapet og med ulike menigheter i Juliaca og Arequipa, samt de fascinerende møtene med en rekke historiske og kulturelle severdigheter (delvis dokumentert her …).

 

I forlengelsen av turen til – og oppdraget i – Peru, vil jeg gjerne dele følgende refleksjoner om medier og misjon:

1) I dagens mediesamfunn er det krevende å drive målrettet og relevant misjonsinformasjon. NLMs misjonsarbeid i Peru særpreges av en aktiv og allsidig informasjonsvirksomhet. Dette gjelder både den engasjerende informasjonsvideoen, den informative powerpointpresentasjonen, de ukentlige reportasjene og en rekke mer eller mindre aktive misjonærblogger (se oversikt her). Kort sagt; her er det mulig å få innsikt og å bli delaktig. Aktiv utforsking anbefales!

2) Den aktuelle mediesituasjonen i Peru er preget av mange av de samme faktorene som ellers i det globale sør. Medieteknologiene sprer seg med rekordfart, gjennom en svært utbredt mobilbruk og en stadig økende adgang til internett. Bruken og betydningen av sosiale medier øker dramatisk. Fjernsyn synes å være det dominerende mediet både for underholdning og for nyheter, der ikke minst de latinamerikanske «telenovelas»  (såpeseriene) – sammen med kjente amerikanske tv-serier – fyller mye av sendeflatene.

På denne bakgrunn viser seg igjen «den tredelte medieutfordringen« fra Cape Town å være meget aktuell og relevant.  Erfaringene fra oppdraget i Peru stemmer nemlig helt overens med våre erfaringer fra tilsvarende oppdrag i Europa, Cape Town og Madagaskar:

  • Mediebevisstgjøring er en glemt dimensjon – uavhengig om arenaen er skole, menighet, familie og misjon.
  • Troverdig kristent medienærvær på de felles mediearenaene i samfunnet blir stadig mer påkrevd.
  • Medieutviklingen skaper et økt behov for strategisk mediesamarbeid mellom lokale menigheter og kristent mediearbeid.

Med andre ord aktualiseres «the call» fra den regionale mediekonsultasjonen på Gimlekollen i november 2012. Dette dokumentet er fortsatt vel verdt et studium!

3)  Peru er et samfunn i sjelden sterk økonomisk vekst, med en voksende middelklasse. Vårt inntrykk er at det peruanske samfunnet i stadig større grad synes å preges av globalisering, pluralisering og (etterhvert sannsynligvis også) sekularisering. Her spiller ikke minst medier og informasjonsteknologi, inkludert sosiale medier og populærkultur, en nøkkelrolle. Inn i denne situasjonen aktualiseres Cape Town-erklæringens ord om «misjon i 3 D»: «Vi er kalt til å bære vitnesbyrd om Jesus og alt han lærte, blant alle folk, i alle deler av samfunnet og på ideenes område.»

 

Slik sett, blir vår globale verden – på tross av store kulturelle forskjeller – stadig mindre. Og misjonsoppgaven – på tross av store historiske forskjeller – blir stadig mer parallell. I en slik situasjon blir det avgjørende å lytte til og lære av hverandre som evangeliske kristne på tvers av skillene mellom det globale nord og det globale sør. I en slik samtale kan Cape Town-erklæringen være en naturlig felles plattform og inspirasjonskilde.

 

—————-

English: It was a privilege and a pleasure to teach and speak in Peru on behalf of Norwegian Lutheran Mission during a recent three week stay in this fascinating Latin-American country.

Our visit to Peru confirmed our experiences from Europe, Cape Town and Madagaskar, thus reaffirming the relevance of «the threefold media challenge» from The Cape Commitment. This is well expressed in the call to global Lausanne community from the Gimlekollen Consultation in November 2012.