«Missar journalistiken det viktigaste?»

Som svensk kunne jeg godt tenkt meg å være på Gotland akkurat nå!

Vi er nemlig midt i den tradisjonelle og stadig like aktuelle Almedalsveckan. Dette arrangementet har utviklet seg til å bli den store offentlige debattarenaen om aktuelle samfunnsspørsmål i Sverige. Blant det store tilbudet finner vi også hele 40 seminarer, debatter og andre «events» om medier og journalistikk.

Et av de mest tankevekkende temaene er Medier, folkmord och de sista överlevande.

I tilknytning til sistnevnte debatt har Medievärldens sjefredaktør Axel Andén idag et blogginnlegg med følgende tittel:

Missar journalistiken det viktigaste?

Vi siterer fra Andéns svært interessante innlegg:

Mediernas bevakning av folkmord, och av revolutionerna i Mellanöstern, ger anledning att ställa frågan.

Seminariet «Medier, folkmord och de sista överlevande» inleddes med en film som kopplade ihop förintelsen med folkmord i Sudan, Kongo och Rwanda. Hédi Fried, psykolog och överlevande från Auschwitz, inledde diskussionen med att säga att «Hitler ville ta makten på demokratisk väg för att avskaffa demokratin, och det var vad han gjorde.» 

Stampens vd Tomas Brunegård citerade Peter Englund som sagt att samtidens blinda fläck är tidsandan, och Aftonbladets chefredaktör Jan Helin ställde frågan: «Hur såg tyska meder ut under 30-talet? Journalistiken ägnar sig åt samtiden och då finns det en risk att man inte ser vad det är som sker. Var finns spåret till nästa katastrof?» Tomas Brunegård sade att ett enda medieföretag inte kan bära hela ansvaret för att upplysa och motverka, att det är globala frågor och att branschorganisationen Wan-Ifra har en viktig roll att spela.

 

Her er svært mye å reflektere over, – både for journalister, journalistutdannere og mediekritikere…

Et ypperlig utgangspunkt for slik refleksjon er Martin Eides ti bud for en oppegående journalistikk.

Videre er det grunn til å stille det enda mer grunnleggende spørsmålet om hva slags verdier, menneskesyn og virkelighetsforståelse som egentlig preger dagens journalistiske tenkning og praksis.

 

———–

PS. Se blogginnleggene av Torbjørn von Krogh og Robert Rosén om Medier, folkmord och de sista överlevande.

Det er for øvrig også interessant å merke seg en relatert Almedalsdebatt om Makt, medier och andlighet, der bl.a. TV 4-sjefen hevdet at «Vi ljuger för att få fram sanningen«… Sistnevnte debatt reiste flere viktige spørsmål, både om nyhetsmedienes (manglende?) forståelse for livssyn, religion og kristen tro og om kirker og livssynssamfunns (manglende?) forståelse for nyhetsmediene. Det er god grunn til å komme tilbake til begge disse spørsmålene på denne bloggen!

——-

English: This week’s political happening in Almedalen, Sweden, also includes a plethora of seminars and debates about various key issues for politics, democracy and society. My blog post highlights one of the most thoughtprovoking seminars on media and journalism, as commented on today by Axel Andén, chief editor of Mediavärlden and a key Swedish blogger on media issues. The point is simply that journalism may actually miss out on the most crucial issues of today, because of its blind spots in relation to the underlying unchallenged worldviews of today.