MhGs to arenaer – samfunn og kirke

Ved MhG står mediene i fokus innenfor alle våre fagfelt. Mediene er selve nervesystemet i et (post)moderne samfunn. Derfor har MhGs studier stor relevans både for samfunn og for kirke.

Vi kan uttrykke dette i form av MhGs to «arenaer»:

  • Mye av vår faglige virksomhet er rettet mot samfunnet, med vårt kristne verdigrunnlag som solid, fruktbart og spennende utgangspunkt. Ikke minst gjelder dette naturlig nok studiet journalistikk, men også mye av det som skjer i studiene interkulturell kommunikasjon og kommunikasjon og medier.
  • En god del av vår faglige virksomher er primært rettet mot kirke og misjon, noe som i særlig grad gjelder studiet kommunikasjon og livssyn, men i viss grad også interkulturell kommunikasjon og kommunikasjon og medier.

 

Vi omtaler altså dette som vår arenatenkning, der særlig forskjellen mellom (uavhengig) journalistikk og (kristen) forkynnelse står i fokus. Men uavhengig av arena, er oppgaven vår som høgskole med kristent verdigrunnlag å arbeide med sentrale problemstillinger knyttet til fag/tro og yrke/tro.

Dette er viktig, meningsfylt og inspirerende. Men det er også krevende, både institusjonelt og personlig.

————

English: Gimlekollen School of Journalism and Communication is privileged to serve both the wider society (primarily through the journalism programme) and the Christian church (primarily through  the communication and worldviews programme).